Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hederspris til Hans Petter Schjønsby

  Hederspris til Hans Petter Schjønsby

  Tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby (f. 1936) har mottatt Hedmark legeforenings hederspris for 2011.

  Det var et enstemmig styre som besluttet å gi prisen til tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby. Tildelingen ble kunngjort og fant sted på Hedmark legeforenings årsmøte høsten 2011.

  Schønsby tok medisinsk embetseksamen i Groningen i Nederland i 1962 og ble godkjent spesialist i samfunnsmedisin i 1984 og i allmennmedisin i 1985.

  I perioden 1967 – 84 arbeidet han som distriktslege i Etnedal på Ringsaker, deretter, fra 1984 til 1986, var han kommuneoverlege på Ringsaker, for så å være fylkeslege i Hedmark fra 1986 til 1997.

  Han var formann i spesialistkomiteen for samfunnsmedisin i perioden 1984 – 87, var formann i Fond II fra 1985 til 1992, medlem av landsstyret fra 1978 til 1980 og medlem av Sentralstyret fra 1980 til 1983.

  Hans Petter Schjønsby har gjennom sitt mangeårige virke vært en ivrig fortaler for vår medisinske histories betydning. «Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden,» sitat fra Simone Weil.

  Hans Petter Schjønsby har vært en pådriver i arbeidet med utstillingen Gammeldoktoren på Glomdalsmuseet og er en verdsatt foredragsholder i medisinsk historiske temaer både i og utenfor Hedmark.

  Han har skrevet flere historiske utredninger for helsetilsynet, som Helsetilsynet. Sundhedscollegiet 1809 – 1815 skrevet i 2009, i tillegg til flere medisinskhistoriske artikler i Tidsskriftet, og har vært bidragsyter til flere større bokverk innenfor sjangeren medisinsk historie.

  Ny administrerende direktør ved Sykehuset Telemark

  Ny administrerende direktør ved Sykehuset Telemark

  Bess Margrethe Frøyshov (f. 1964) er ansatt som ny administrerende direktør for Sykehuset Telemark.

  Frøyshov tok medisinsk embetseksamen i 1995 og ble godkjent spesialist i medisinsk biokjemi.

  Hun har bred erfaring fra ulike lederstillinger i helsevesenet i Vestfold og Buskerud, og har dessuten en master i helseledelse. Den nye direktøren har de siste to årene vært klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk for Vestre Viken.

  Styreleder ved Sykehuset Telemark, Elisabeth Nilsen, sier i et intervju med Telemarksavisa at styret var enstemmig enige etter en grundig gjennomgang av søkerne. Frøyshov har bred erfaring fra sykehussektoren, og ønsker å utvikle Sykehuset Telemark på en måte vi mener er riktig, sier Nilsen. Det er viktig å beholde Sykehuset Telemark som det sterke samlede sykehuset det er, og vi mener at Frøyshov er den beste kandidaten til å gjøre dette, legger hun til. Nilsen ser for seg at Frøshov tiltrer stillingen ved årsskiftet 2011/2012.

  Sigurd Sparr er årets Tromsdokter

  Sigurd Sparr er årets Tromsdokter

  Overlege Sigurd Sparr (f. 1941) ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge er kåret til Tromsdoktern 2011. Prisen får han for sitt sterke engasjement for de kanskje mest sårbare av alle pasienter, de geriatriske pasientene.

  Troms legeforening har valgt å gi Sigurd Sparr hedersprisen Tromsdoktern 2011 for hans betydelige innsats og etiske engasjement i arbeidet med de geriatriske pasientene gjennom et langt legeliv.

  Hans bekymring for de geriatriske pasientenes fremtid når samhandlingsreformen gjennomføres i 2012, er ektefølt og bygger på mange års erfaringer med denne gruppen pasienter. Et godt helsevesen er avhengig av at leger som Sparr står frem i offentligheten og deler sin kompetanse. Hvis de tier holdes viktig kunnskap unna den helsepolitiske debatten, og politikere og helseaktører kan ta beslutninger på feil grunnlag.

  Hans engasjement i arbeidet med demens har ført til et økende internasjonalt fokus, og Sparr har stått sentralt i arbeidet med å opprette et nordisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner på dette feltet. Han er også medlem av styret i Alzheimer Europe.

  Etter at han utdannet seg til spesialist i geriatri, ble han i 1988 valgt inn i Nasjonalforeningens Råd for eldre, der han overtok ledervervet. I 1987 ble han ansatt som sjef ved Geriatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, en stilling han har hatt helt frem til i dag.

  I 2008 fikk Sparr Kongens fortjenestmedalje i gull for sin innsats som frivillig i Nasjonalforeningen for folkehelsen gjennom 30 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media