Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Lars Ole Goffeng, ph.d. Nervous system effects in tunnel construction workers exposed to grout containing N-methylolacrylamide and acrylamide. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 23.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Maria Albin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige, Anders Iregren, Enheten för toxikologisk riskbedömning, Arbetsmiljöverket, Stockholm, Sverige og Espen Bjertness, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Helge Kjuus og Petter Kristensen.

  Siv Kjølsrud Bøhn, ph.d. Antioxidant-rich foods induce genes associated with stress defence. Implications for cancer and other oxidative stress related conditions. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 23.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: John C. Mathers, Institute for Ageing and Health, Newcastle University, Storbritannia, Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret i Oslo og Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Rune Blomhoff og Magne Thoresen.

  Haakon Kiil Grøgaard, ph.d. Progenitor cells, growth factors and inflammation in acute myocardial infarction. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Stefan Jovinge, Lunds universitet, Sverige, Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Arnfinn Ilebekk.

  Ingrid Merethe Fange Gjelstad, ph.d. Dietary fat and the metabolic syndrome – The LIPGENE dietary intervention study. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 27.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Aase Handberg, Aalborg sygehus, Danmark, Jens Bollerslev, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Guro Valen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Christian A Drevon og Kåre I. Birkeland.

  Ragnfrid Kogstad, ph.d. Fortellinger fra andre posisjoner – Med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Tommy Svensson, Universitetet i Linköping, Sverige, Ida Hydle, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo og Tore Gude, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Tom Sørensen.

  Christina Tekle, ph.d. The role of the B7-H3 protein in cancer metastasis and resistance to chemotherapy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Suzanne A. Eccles, Institute of Cancer Research, Sutton Surrey, Storbritannia, Rolf Bjerkvig, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen og Kjell Magne Tveit, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Øystein Fodstad og Gunhild A. Mælandsmo.

  Erlend Rennemo, ph.d. Second primary tumors in head and neck cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin,. Disputas 29.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Eva Munck-Wikland, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm, Sverige, Jan Olofsson, Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssykehus og Sigbjørn Smeland, Kreft- og kirurgiklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ulf Zätterström og Morten Boysen.

  Ulrich Johannes Spreng, ph.d. Prevention of postoperative pain – a series of randomized clinical trials. Utgår fra Anestesi- og intensivavdelingen, Bærum Sykehus, Vestre Viken. Disputas 30.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Anil Gupta, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Ôrebro University Hospital, Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Trine Sand Kaastad, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Vegard Dahl og Johan Ræder.

  James Edward Balmer, ph.d. Retinoic acid mediated transcription: targets, sites, and conservation. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 30.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Luigi M. De Luca, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA, Michael Leitges, Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo og Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Rune Blomhoff.

  Pauline Isakson, ph.d. The role of autophagy in clearance of protein aggregates. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ana Maria Cuervo, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA, Paolo Salomoni, UCL Cancer Institute, London, Storbritannia og Erik Dissen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Anne Simonsen.

  Torunn Arntsen Sajjad, ph.d. «Hvis det fødes et sykt barn, hva tror du det skyldes?» En medisinskantropologisk studie av genetisk veiledning blant pakistansknorske familier. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 4.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Valeria Marton, Medisinsk genetisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord Norge, Michael Whyte, Institutt for antropologi, Københavns Universitet, Danmark og Reidun Førde, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Benedicte Ingstad og Thomas Hylland Eriksen.

  Lene Songe-Møller, ph.d. Alkbh8-mediated formation of wobble uridine modifications. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Thomas J. Begley, Department of biomedical sciences, School of public health, State University of New York, USA, Geir Slupphaug, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Anne Simonsen, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Arne Klungland.

  Branislava Markovic Yli, ph.d. Improving the quality of intrapartum surveillance influence of active pushing time, umbilical cord values, and diabetes monitoring. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Peter Damm, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, København, Danmark, Synnøve Lian Johnsen, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus og Åshild Vege, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet.

  Veiledere: Babill Stray- Pedersen, Isis Amer Wåhlin og Karin Källén.

  Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, ph.d. Patient reported outcome (PRO) in inflammatory bowel disease (IBD): the importance of fatigue, disease-related worries and health-related quality of life. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Lisbet Ambrosius Christensen, Medicinsk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Danmark, Anners Lerdal, Lovisenberg Diakonale Høgskole og Tom Mala, Kirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker.

  Veiledere: Bjørn Moum og Tomm Bernklev.

  Bård Fossli Jensen, ph.d. Hospital doctors’ communication skills. A randomized controlled trial investigating the effect of a short course and the usefulness of a patient questionnaire. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Knut Aspegren, Simrishamn, Sverige, Yngvild Skåtun Hannestad, Haukeland universitetssykehus og Arne Bakka, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Pål Gulbrandsen.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Sundaran Kada, ph.d. Dementia care quality: a study of health professionals’ attitudes. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 28.9. 2011.

  Veiledere: Jonn Terje Geitung og Harald Nygaard.

  Lillebeth Larun, ph.d. Kronisk utmattelsessyndrom. Kunnskap, aktivitet og utfordringer. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 29.9. 2011.

  Veileder: Kirsti Malterud.

  Irene Tveiterås Øvestad, ph.d. Evaluation of methods for the detection of persistent and regressive CIN2 – 3 lesions. Utgår fra Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus. Disputas 30.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Bjørn Hagmar, Universitetet i Oslo, Mark Arends, Universit of Cambridge, Storbritannia og Rune Smaaland, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Jan Baak og Emiel Janssen.

  Eivind Solheim, ph.d. Radiofrequency ablation of atrial fibrillation. Clinical results and studies of mechanisms. Utgår fra Hjerteavdelingen og Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Disputas 30.9. 2011.

  Veiledere: Jian Chen og Ole-Jørgen Ohm.

  Siri Waage, ph.d. Shift work, sleep and health in the petroleum offshore industry. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 30.9. 2011.

  Veiledere: Bjørn Bjorvatn og Bente E. Moen.

  Jon Vøllestad, ph.d. Mindfulness-based treatment for anxiety disorders: a quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and qualitative exploration of patient experiences. Utgår fra Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet. Disputas 3.10. 2011.

  Bedømmelseskomité: Ruth A. Baer, Department of Psychology, University of Kentucky, Lexington, USA, Esben Hougaard, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark og Jørn Hetland, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Geir Høstmark Nielsen.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Kari Ravndal Risnes, ph.d. Birth size and adult mortality – A systematic review and a long-term follow-up of nearly 40 000 individuals born at St Olav University Hospital in Trondheim from 1920 – 1960. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 23.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: David Leon, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannia, Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet, Danmark og Jon Skranes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Lars Vatten.

  Hans Jakob Bøe, ph.d. Long-term posttraumatic stress after disaster. A controlled study of survivors’ health 27 years after the capsized North Sea oil rig. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 28.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Tom Lundin, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala Universitet, Sverige, Nora Sveaass, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Ottar Bjerkeset, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Are Holen.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Mari Gabrielsen, ph.d. Simulations of large conformational changes in transmembrane proteins: challenges and recent methodological advances. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 16.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Gary Rudnick, Department of Pharmacology, Yale University School of Medicine, New Haven, USA, Nathalie Reuter, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen og Elin Hadler-Olsen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Kari Milch Agledahl, ph.d. Morally bound medical work. An empirical study exploring moral conditions of doctors’ everyday practice. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 22.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Jan Christian Dahle Frich, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, May Thorseth, Filosofisk institutt, Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Ivar Johannes Aaraas, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

  Solveig Marianne Nordhov, ph.d. A randomised clinical trial on the impact of early intervention on parental child-rearing attitudes and cognitive, motor and behavioral outcomes in preterm infants. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Liisa Lehtonen, Universitetet i Turku, Finland, Rolf Lindemann, Nyfødt Intensivavdeling, Oslo universitetssykehus og Ganesh Acharya, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Nabin Malla, ph.d. Synthesis, characterization and properties of the matrix metalloprotease-9/chondroitin sulphate proteoglycan heteromer. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 30.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Hideaki Nagase, Department of Matrix Biology, Kennedy Institute of Rheumatology Division, Imperial College, London, Storbritannia, Achilleas Theocharis, Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Hellas og Ingebrigt Sylte, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

  Jochen Büchner, ph.d. MYCN and microRNAs in neuroblastoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.9. 2011.

  Bedømmelseskomité: Johannes Schulte, Pediatric Hematology and Oncology, University Children’s Hospital Essen, Tyskland, Olli Lohi, Pediatric Research Centre, University of Tampere Medical School and Tampere University Hospital, Tampere, Finland og Elin Mortensen, Forskningsgruppe for Molekylær Patologi Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media