Vel verdt en titt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Zachariae, Claus

  Gniadecki, Robert

  Akutte hudsygdomme

  2. utg. 212 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 278

  ISBN 978-87-628-1017-4

  «Kunne du bare ta en kikk på dette?» Spørsmålet kommer ofte fra en pasient eller en rådvill kollega som står overfor et akutt hudproblem. Og et nyoppstått utslett kan være vanskelig. Diagnosene er mange, og det kan være en utfordring å vite hvor man skal begynne å lete når man står fast.

  Den lille danske boken Akutte hudsygdomme ble utgitt første gang i 2004. I denne andreutgaven er det lagt til sju nye sykdomsbeskrivelser, og illustrasjonene er forbedret. Målgruppen er alle leger som møter pasienter med akutte hudsykdommer, særlig vakthavende på sykehus, legevakt eller i allmennpraksis.

  Det er 16 sykdomskapitler som er inndelt etter utslettenes kliniske bilde, eksempelvis makuløse, papuløse, pustuløse og eksematøse utslett. De forskjellige typene utslett som forfatterne omtaler, defineres og illustreres innledningsvis. Deretter følger kapitler hvor forfatterne beskriver tilstandene. Sykdomspanoramaet dekkes godt, med beskrivelse av over 90 tilstander. De kortfattede beskrivelsene er inndelt i definisjon, målgruppe, klinikk, differensialdiagnoser, undersøkelser, behandling og eventuelt behov for videre henvisning. Alle tilstandene er illustrert med fargefotografier. Bidragsyterne avslutter med en rekke tabeller hvor bl.a. hudsykdommer hos gravide, nyfødte og immunsupprimerte, hudsykdommer etter utenlandsreise, medikamentelle utslett, hudsykdommer genitalt, sykdommer oralt og akutte hårtap beskrives.

  Jeg synes dette er en god bok som treffer målgruppen. Inndelingen etter klinisk bilde og en god innholdsfortegnelse gjør det lett å navigere og dermed komme på sporet av en diagnose. Forfatterne forklarer innledningsvis at de enkelte tilstandene innenfor ett kapittel presenteres etter avtakende hyppighet. Tanken er god, men følges ikke helt opp. I kapitlet om erosjoner kommer intertrigo til slutt, etter langt sjeldnere tilstander som SSSS (staphylococcal scalded skin syndrome) og toksisk epidermal nekrolyse. Forfatterne tar for seg de fleste akutte hudlidelsene, men jeg kunne nok ha ønsket at seboreisk dermatitt fikk en separat omtale. Særlig når tilstander som heparin nekrose, calcifylaksi og morbus Schamberg får plass.

  Beskrivelsene av de enkelte tilstandene er konsise og gode, spesielt avsnittene som omhandler klinikk og differensialdiagnoser. Behandlingsavsnittene er nyttige, men blir av og til for summariske. Her ville et supplerende kapittel om korrekt bruk og nedtrapping av lokale steroider ha hjulpet. I avsnittet om behandling av intertrigo nevnes «hudplejemidler»; det blir for uspesifikt. Illustrasjonene er representative og gode. Hvis jeg skulle ønsket meg noe, måtte det være flere bilder av pasienter med mørk hud, da en del av tilstandene kan arte seg annerledes hos disse. Tabellene som presenteres avslutningsvis, er ypperlige. Boken er lett og rask å lese, og gir gode muligheter for et økt diagnostisk repertoar. Anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media