()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilbud om frivillig rådgivning og testing for hiv i lokalsamfunnet resulterte i at langt flere testet seg for hiv.

  Prosjektet med desentralisert testing og rådgiving i lokalsamfunn ble gjennomført flere steder i Tanzania, Zimbabwe og Thailand (1). På hvert sted ble to liknende lokalsamfunn randomisert til enten testing og rådgivning i sentraliserte helsesentre eller til et desentralisert tilbud, i tillegg til det sentraliserte. Studien omfattet personer mellom 16 og 32 år over en treårsperiode (2006 – 2009).

  I Tanzania gjennomførte om lag fire ganger så mange sin første hivtest i lokalsamfunn med desentralisert testing, sammenliknet med områder med kun testing i klinikker, 2 341 av 6 250 (37 %) mot 597 av 6 733 (9 %). I Zimbabwe testet omtrent ni ganger så mange seg, 5 437 av 10 700 (51 %) mot 602 av 12 150 (5 %), og i Thailand ca. tre ganger så mange, 7802 av 11 290 (69 %) mot 2319 av 10 033 (23 %).

  Prevalensen av hiv ble beregnet til å være noe lavere i lokalsamfunn med desentralisert testing enn steder med testing i sentrale klinikker, selv om fire ganger så mange hivpositive personer ble påvist i lokalsamfunn med desentralisert testing, da langt flere tok testen her. På sikt håper man at økt testing vil gi lavere insidens i disse områdene – siden hivpositive som kjenner til sin status, vil kunne ta forholdsregler mot å spre smitten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media