()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et kosthold rikt på bær, frukt og grønnsaker beskytter mot kroniske sykdommer. En av årsakene kan være at de øker uttrykket av gener assosiert med forsvars- og reparasjonsprosesser i kroppen.

  Man har lenge visst at frukt og grønt beskytter mot kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdom, kreft og Alzheimers sykdom, men man vet ikke hvordan de virker, om noen grønnsaker beskytter mer enn andre og hvordan de påvirker molekylære mekanismer i kroppen. Siv Kjølsrud Bøhn har i sin avhandling undersøkt noe av dette nærmere.

  – I to kliniske studier har jeg oppdaget at inntak av antioksidantrike matvarer øker mengden av genprodukter som er assosiert med forsvars- og reparasjonsprosesser i blodceller. Dette kan bety at fytokjemikalier (plantekjemikalier) stimulerer kroppens eget forsvar, hvilket igjen vil kunne beskytte mot utvikling av en rekke sykdommer. Vi vet ikke om denne effekten skyldes en antioksidanteffekt eller andre egenskaper hos fytokjemikaliene, sier Bøhn.

  I en studie av eldre menn med subjektiv hukommelsessvikt fant hun at nivået av inflammasjonsrelevante bio- og vevsskademarkører ble lavere hos de mennene som drakk blåbær-/druejuice i ni uker, sammenliknet med dem som drakk placebojuice. Hun har også undersøkt hvordan antioksidanter virker på kroppens respons på strålebehandling for pasienter med kreft i hode, nakke og halsregion.

  – Pasienter med høy antioksidantstatus og lavt oksidativt stress i blodet responderte bedre på behandling og hadde større sannsynlighet for å overleve enn de som hadde lav antioksidantstatus og høyt oksidativt stress. Resultatene tyder på at det kan være mange fordeler med å spise mer frukt og grønt. I tillegg til å øke muligheten for å forebygge en rekke sykdommer kan man kanskje også øke sjansen for å overleve kreftsykdommer, sier Bøhn.

  Disputas

  Siv Kjølsrud Bøhn disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 23.9. 2011, med avhandlingen Antioxidant-rich foods induce genes associated with stress defence. Implications for cancer and other oxidative stress related conditions.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media