Aktivitetsbok for barn som pårørende

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johansen, Eldrid

  Bergan, Tone

  Meg også

  170 s, ill. Oslo: Oslo universitetssykehus, 2011. Pris Gratis

  ISBN 978-82-998573-0-7

  Januar 2010 kom et tillegg til spesialisthelseloven og helsepersonelloven som skal sikre barn som pårørende alderstilpasset informasjon og nødvendig oppfølging, etter samtykke fra foreldrene. I den forbindelse er det nyttig for helsepersonell å ha oppdatert og tilpasset skriftlig materiell de kan gi til barna og deres pårørende.

  Meg også er en aktivitetsbok for barn og ungdom som er pårørende, enten til nære voksne eller søsken med alvorlig/kronisk sykdom. Den er utarbeidet ved Oslo universitetsykehus. Målgruppen er skolebarn i alderen 8 – 16 år. Den skal være et hjelpemiddel for barna til å bearbeide den situasjonen de er i, både under og etter sykdommen. Aktivitetsboken er lagt opp slik at den ikke krever spesiell oppfølging – barna selv skal fylle ut og lage sin egen bok.

  Denne blandingen av en loggbok og minnebok har gjennomgående sitater fra barn og ungdom som selv har vært pårørende. I første del fyller barna ut personlige data, og intensjonen er å bevisstgjøre barnet på at det er seg selv også i ekstraordinære situasjoner. Deretter skal barna fylle ut data om familie og venner, fritidsinteresser, skole etc. Det blir her lagt vekt på å hjelpe barna til å se hvem de kan snakke med, og hva de kan drive med for å få avlasting fra den tunge og usikre situasjonen de lever i.

  Layouten er tiltalende, og utformingen gjør at den egner seg som en aktivitetsbok. Aldersspennet 8 – 16 år er stort, og det vil være forskjell på gutter og jenter i denne aldersgruppen. Som aktivitetsbok alene tror jeg den vil passe best for jenter i 11 – 15-årsalderen. Samtidig vil jeg tro at den kan være et godt hjelpemiddel i samtaler med både gutter og jenter i hele aldersspennet, da det erfaringsmessig kan være godt å ha noe mellom seg – en bok, en brosjyre, et blankt ark til å tegne på eller liknende – i slike samtaler. Både barn og helsepersonell opplever da ofte situasjonen som mindre truende og trykkende.

  Boken og sitatene retter seg først og fremst mot barn som pårørende til pasienter med alvorlig somatisk sykdom. Psykiatrisk sykdom hos pårørende blir nevnt, men det spesifikke rundt det å være pårørende til personer med psykiatrisk sykdom eller rusproblemer, blir i liten grad berørt. På nettsiden er det lenker til flere instanser som kan gi informasjon og materiell, men nettsidene til Voksne for barn er ikke nevnt (1). Der vil man nettopp finne godt egnet materiell rettet mot barn som pårørende til psykiatriske pasienter og rusmisbrukere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media