Nyttig innsikt i utviklingshemmedes selvinnsikt

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kittelsaa, Anna M.

  Vanlig eller utviklingshemmet?

  Selvforståelse og andres forståelser. 244 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-450-1074-9

  Utgangspunktet er forfatterens doktoravhandling i sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2008, hvor hun observerte og intervjuet sju unge mennesker i alderen 18 – 30 år, som alle hadde fått diagnosen utviklingshemmet. Disse personene tilhørte den såkalte integrasjonsgenerasjonen, dvs. at de hadde vokst opp hjemme i egen familie, hadde gått i barnehage og skole og møtt voksenlivet uten å ha en institusjonstilværelse som mulig fremtid.

  Et sentralt tema er hva slags selvforståelse slike unge voksne med utviklingshemning har – om de oppfatter seg selv som voksne, eller som «evig barn», og om de selv er påvirket av merkelappen utviklingshemmet.

  Det er ti kapitler med tekst, uten illustrasjoner. I disse kapitlene blir observasjoner og intervjuer med de sju hovedpersonene i hjemmesituasjonen, i arbeidslivet og på fritiden referert og diskutert i en sterk faglig kontekst. Beskrivelsene kan tidvis oppleves som i overkant detaljerte og omstendelige, men både beskrivelsene og de faglige diskusjonene gir tankevekkende, ny og nyttig innsikt i utviklingshemmedes selvinnsikt i forskjellige livssituasjoner. Det er spesielt interessant at de utviklingshemmede selv i svært liten grad kjenner til eller ønsker å forbindes med uttrykket utviklingshemmet. De ønsker derimot å bli betraktet som individuelle og mest mulig selvstendige voksne individer, dog med visse nødvendige hjelpebehov.

  Jeg anbefaler boken, spesielt for fagpersoner som arbeider med personer som får diagnosen utviklingshemmet, noe som kan være et svært relativt begrep.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media