()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsedirektøren har fra NSB mottatt denne meldingen som bes velvilligst inntatt i «Tidsskrift for Den norske lægeforening»: «På Oslo Ø. er det stasjonert en sykevogn litra AEZo2a nr. 135. Vognen som ble hovedpusset i 1957 har en bra sykekupé med tilstøtende kupé for sykeledsager. Sykekupeen er plassert midt i vognen og har eget W.C. Vognen har utstyr så den kan brukes både på elektrifiserte og dampdrevne banestrekninger i alle NSB’s innenlandske fjerntog. Dessuten er sykevognen utstyrt med omformer for drift av jernlunge ved transport av poliopasient. Omformeren kan avgi en effekt på 120 V.A. ved 220 volt 50 per. Ved behov kan vognen bestilles gjennom distriktssjefen i Oslo eller stasjonsmesteren, Oslo Ø.»

  Oslo, 13. september 1958

  Tidsskriftet nr. 24, 1962. Side 964

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media