LES MER OM ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Misbruk av gammahydroksybutyrat

  Misbruk av gammahydroksybutyrat

  Gammahydroksybutyrat – bedre kjent som GHB – er en kroppsegen substans som kan brukes som rusmiddel. Effekten av GHB varierer mye pga. en bratt dose-respons-kurve og interaksjoner med andre rusmidler, bl.a. alkohol. Inntak av høye GHB-doser kan gi forgiftninger, og flere dødsfall er beskrevet. GHB-misbruket synes å øke, særlig i etablerte rusmiljøer.

  Misbruk av gammahydroksybutyrat

  Reseptfritt paracetamol – flere forgiftninger?

  Reseptfritt paracetamol – flere forgiftninger?

  Fra 2003 har paracetamol vært tillatt solgt reseptfritt i dagligvareforretninger. Antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol har økt betydelig etter dette, men antall sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av paracetamolforgiftning ser ikke ut til å ha økt. Forgiftningsmønsteret bør fortsatt følges nøye.

  Paracetamolforgiftninger etter innføring av ny salgsordning

  Nytt genkart for multippel sklerose

  Nytt genkart for multippel sklerose

  Multippel sklerose er knyttet til gener som har betydning for immunologiske funksjoner. Dette viser en stor internasjonal genomstudie med bidrag fra Norge. Studien, som omfattet nesten 10 000 pasienter med multippel sklerose og 17 400 kontrollpersoner, identifiserte 29 genregioner som er forbundet med sykdommen; i tillegg ble assosiasjon til 23 andre genregioner bekreftet.

  Nyoppdagede gener ved multippel sklerose

  Nytt genkart for multippel sklerose

  – Tidsskriftredigering er viktig

  – Tidsskriftredigering er viktig

  Medisinskvitenskapelige artikler påvirker klinisk praksis – derfor er god tidsskriftredigering viktig. Dette sier Harold C. Sox, tidligere sjefredaktør i det prestisjetunge tidsskriftet Annals of Internal Medicine, som nylig besøkte Norge. Som lærer, forfatter og forsker har han vært særlig opptatt av hvordan man tar gode medisinske beslutninger.

  Hal beslutningstakeren

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media