Kunngjøring:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 15.9. 2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik som utdanningsinstitusjon i infeksjonssykdommer i gruppe II.

Anbefalte artikler