Moros refleks fremdeles viktig verktøy

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 20/2011 stiller Arne Tveit spørsmål ved nødvendigheten av Moros refleks ved seksukerskontrollen (1). Refleksen inngår i det refleksbatteriet som brukes til å vurdere barnets nevrologiske utvikling de første levemånedene. Refleksen ble første gang beskrevet i 1918 av Ernst Moro, en av Europas ledende barneleger i begynnelsen av det forrige århundre (2): «Når barnet ligger på undersøkelsesbenken og man banker med hendene på begge sider av puten, følger det en rask strekke-abduksjon av begge armene som deretter umiddelbart nærmer seg til hverandre i en adduksjon» (3).

  Før jeg utløser refleksen (vanligvis slik Arne Tveit gjør det) pleier jeg på forhånd med et smil å si til barnet at «nå skal vi se om vi kan skremme deg litt», slik at foreldrene skal være forberedt på barnets reaksjon. Jeg har ikke inntrykk av at foreldrene har reagert negativt på undersøkelsen. Moros refleks utløses av vestibulær stimulering og kan derfor også utløses ved bevegelse av hele kroppen uten dorsalfleksjon av bare hodet (4). Hvor godt man lykkes i å utløse refleksen, avhenger av en rekke forhold, bl.a. barnets våkenhetsgrad (4). Ofte ser man at barnet spontant utfører en Moros reaksjon i forbindelse med at man kler av barnet, ved kraftige lyder eller ved andre eksterne stimuli. Har jeg først sett en slik spontan Moros refleks og barnet ellers virker friskt, gjør jeg sjelden forsøk på også å fremprovosere refleksen. Moros refleks sier imidlertid også noe om det perifere nervesystemet og armene. Dersom det har vært en vanskelig skulderforløsning, med mistanke om claviculafraktur eller pleksusskade, vil påvisning av en sterkt asymmetrisk refleks være et viktig funn.

  Moros refleks hører til gruppen av primitive reflekser som taper seg i løpet av de første 2 – 3 månedene, og som kan være uttrykk for patologi dersom den består lenger ut i spedbarnsalderen enn ved 4 – 5-månedersalderen. Ved seksukersalder bør barnet fortsatt ha en Moros refleks, selv om den kan være svakere enn ved fødselen, og selv om det som nevnt over, er mange andre normale forhold som påvirker hvor lett det er å utløse refleksen. På dette tidspunktet vil også en generell undersøkelse, anamnestiske opplysninger om ernæring, vektoppgang samt følelse av kontakt mellom barn og foreldre i stor grad bidra til vurderingen av barnet. Hvis det generelle inntrykket ved seks uker er at barnet utvikler seg normalt, ville jeg ikke gjøre store anstrengelser for å få utløst Moros refleks. Den bør likevel ikke strykes fra listen over diagnostiske verktøy ved seksukersalderen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media