Håndbok om hodepine

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alstadhaug, Karl Bjørnar

  Stovner, Lars Jacob

  Migreneboken

  En medisinsk og kulturhistorisk innføring. 402 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 579

  ISBN 978-82-450-1147-0

  Dette er en omfattende bok om hodepine med særlig vekt på migrene. Tittelen yter derfor ikke boken full rettferdighet. Målgruppen er fagfolk med noe medisinsk kompetanse, men også interesserte legfolk.

  Boken er fint indeksert, og oppbygningen av de enkelte kapitlene er logisk. Forfatterne innleder mange kapitler med fine kasuistikker. Det er også mange gode illustrasjoner og tabeller som gjør teksten lettere tilgjengelig.

  I innledningen nevner forfatterne spesialiserte tidsskrifter for hodepine, men her savner jeg Journal of Headache and Pain, som er det europeiske hodepineselskaps offisielle tidsskrift. Tabell 16.1 om faresignaler er lite spesifikk og derfor ikke så hjelpsom. Om flimmerskotom hadde det vært en hjelp om det allerede først i kapitlet var skissert at synsaura vanligvis er lysende sikksakkflimmer, som gradvis brer seg ut i den ene halvdelen av synsfeltet og som regel varer i 20 minutter. Dessuten burde det vært presisert at synsforstyrrelsene kan være forskjellige fra gang til gang.

  Kasus 5 er fint, men det hadde vært hensiktsmessig med en samlet vurdering i appendiks tilsvarende en rekke andre kasuistikker, eller i det minste en sidehenvisning til der man kan finne svaret.

  Anfallskalenderen er ikke spesifikk og til liten hjelp. Det finnes mange bra hodepinedagbøker, hvor spesifikke hodepinekarakteristika kan føres inn, hvilket gir mer presise opplysninger.

  Alt i alt tror jeg boken kan være til stor nytte for både profesjonelle og andre interesserte. Jeg vil gi boken terningkast 5.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media