Skal bistå Helsedirektoratet ved spesialistgodkjenninger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsedirektoratet og Legeforeningen signerte torsdag 15. september en rammeavtale om sakkyndig bistand ved spesialistgodkjenning av leger.

  Hege Gjessing (t.v.), Erik Kreyberg Normann og Cecilie Daae signerte rammeavtalen. Foto Knut E. Braaten
  Hege Gjessing (t.v.), Erik Kreyberg Normann og Cecilie Daae signerte rammeavtalen. Foto Knut E. Braaten

  Avtalen innebærer at Legeforeningen blir leverandør av sakkyndige bistandstjenester for direktoratet ved spesialistgodkjenninger.

  Felles forståelse

  Felles forståelse

  – Det har vært konstruktive forhandlinger, og en felles forståelse om å komme frem til en ordning som ivaretar høy kvalitet i spesialistutdanningen av leger, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

  For å sikre kvalitet og fagutvikling av spesialister har Legeforeningen over tid etablert et stort faglig apparat gjennom spesialitetskomiteer, spesialistrådet, kurskomiteer og utredningsutvalg. Det er denne kompetansen Helsedirektoratet nå har inngått avtale om å benytte seg av ved vurdering av spesialistgodkjenninger.

  Kvalitetssikringssystem

  Kvalitetssikringssystem

  Spesialitetskomiteenes behandling av søknad om spesialistgodkjenning, vurderingen av årlig rapport fra de godkjente utdanningsinstitusjonene og besøkene på utdanningsinstitusjonene, utgjør til sammen et kvalitetssikringssystem for spesialistutdanningen av leger.

  Legeforeningen har inntil nå hatt delegert myndighet fra Helsedirektoratet til å godkjenne spesialister(1). Etter at Stortinget i juni 2009 vedtok en endring av helsepersonelloven § 53 ble delegeringsmyndigheten til yrkesorganisasjonene fjernet. Endringen innebærer at det er Helsedirektoratet som fra 1.10. 2011 vil ha ansvaret med å behandle søknad om spesialistgodkjenning for leger, tannleger og optikere (2).

  Avtalen mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen har skjedd etter lov om offentlige anskaffelser. Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann og divisjonsdirektør Cecilie Daae har stått for forhandlinger og signering fra direktoratets side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media