Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Kaare R. Norum

I dette nummeret

Nyheter

Jens Bjørheim
Michael Bretthauer
Knut-Inge Klepp

Medisin og vitenskap

Torstein R. Meling*
Karen Helene Ørstavik
Arvid Heiberg
Elin Laxdal
Svein Roar Amundsen
Gustav Pedersen
Einar Børre Dregelid
Steinar Aune
Jan Wirsching
Guttorm Lysvold Jenssen
Kristian T. Søvik
Christian A. Drevon
Gustav Pedersen
Trond Bjerke Larssen
Kjell Øvrebø
Peter Coll
Ola Røkke*
Helle Margrete Meltzer
Haakon E. Meyer
Knut-Inge Klepp
Turid Ose
Arnhild Haga Rimestad
Anne Elisabeth Christensen

Profesjon og samfunn

Birgit Abelsen
Margrete Gaski
Eva Håheim Pedersen
Mette Skipperud
Iver Mysterud
Dag Viljen Poleszynski
Nina Refsum
Gunn Fredriksen
Per Lund
Liv Unni Naalsund
Johan F.B. Sandal
Astri Thorsen
Marit Tveito
Petter Jensen Gjersvik
Anne Kjersti Befring
Inger K. Nilsen Nygårds
Ole Lennart Fyrand
Jan I. Pedersen
Preben Aavitsland
Lars Retterstøl
Geir Bråthen
Per E. Børdahl

Kommentar og debatt

Harald Arnesen
Ulrik Fredrik Malt
John E. Berg
Einar Johnsen
Vagn Reinicke

Oss imellom

Rune Davidsen,
Øyvind Aasgaard
Jon Moseng

Aktuelt i foreningen

Ingrid Grøstad
Lise B. Johannessen
Kari Ronge
Lise B. Johannessen

På tampen

Afshan Rafiq