Cøliaki vanligere enn antatt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  1 % av sjuåringer i en engelsk normalpopulasjon hadde cøliaki.

  Cøliaki har før vært ansett som en sjelden sykdom. Imidlertid indikerer nyere studier at sykdommen er vanligere hos voksne enn tidligere antatt. I en fersk studie fra England ble 5 470 barn i sjuårsalderen systematisk screenet for cøliaki med serologiske metoder (antitransglutaminase og antiendomysium) (1). Dataene stammer fra en populasjonsbasert kohortstudie (Avon Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC) og representerer en uselektert engelsk populasjon. I studien var det mange flere som hadde lett forhøyet antitransglutaminasenivå enn positiv antiendomysiumtest.

  54 barn (1 %) hadde positiv serologi, men kun fire barn hadde kjent cøliaki. Sykdommen var hyppigere hos jenter (OR 2,1 i forhold til gutter). Barn med positiv cøliakiserologi hadde signifikant lavere kroppshøyde og veide mindre enn friske barn, men bare halvparten hadde plager fra mage/tarm.

  – Det har vært kjent fra tidligere studier at Finland har høy forekomst av cøliaki hos barn. Denne studien viser at Finland ikke er noe spesialtilfelle, men at prevalensen er tilsvarende høy i andre vestlige land. Viktigheten av å diagnostisere sykdommen tidlig understrekes ved at barna med cøliaki i denne studien hadde en retardert fysisk utvikling, sier lege Knut E.A. Lundin ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media