Lanserer retningslinjer for smertebehandling

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

På et seminar i Oslo 11. mai presenterer Legeforeningen sine nye retningslinjer for smertebehandling.

Retningslinjene er utarbeidet av en ekspertgruppe med representanter for et titall spesialforeninger og som har vært ledet av anestesiolog Rae Frances Bell ved Haukeland Universitetssykehus.

Retningslinjene bygger blant annet på tidligere anbefalinger fra Norsk anestesiologisk forening. Målet er å sikre ulike pasientgrupper riktig diagnostikk og behandling, uavhengig av ressurser og geografi.

Andre temaer i retningslinjene er hvordan behandlingstilbudet bør organiseres og samordnes og hvilke tiltak som må til for å heve kompetansen på området.

Anbefalte artikler