Kort og godt for overvektige

Lars Retterstøl Om forfatteren
Artikkel

Nielsen, Bent

Johansen, Anette

Nielsen, Elise 

Livsstilsændringer for overvæktige

67 s, tab, ill. København: Psykiatrifondens forlag, 2003. Pris DKK 90

ISBN 87-90420-34-9

Overvekt brer om seg som en epidemi i alle vestlige land, men også i mange utviklingsland. Denne utviklingen representerer en formidabel utfordring for vårt helsevesen, og problemet vies stor oppmerksomhet. Alle snakker om vekten, men få klarer å gjøre noe med den. Overvekt har vist seg svært vanskelig å behandle. Gjennom flere tiår er tallrike kurer blitt foreslått med varierende (les: stort sett nedslående) resultater.

I en enkel språkdrakt gir denne boken nøktern informasjon og gode råd om overvekt. Rådene er enkle og fornuftige, går på økt kunnskap om fødemidler og helsekonsekvenser. Boken leses på en time og er rikt illustrert med muntre fargebilder av fyldige personer i glad livsutfoldelse. Det er også rikelig med gode og oversiktlige tabeller og figurer. Videre finnes et motivasjonsskjema og en kostdagbok som kan medvirke til å bevisstgjøre pasienter med overvekt i startfasen av behandlingen. En liste over relevant litteratur og Internett-sider (stort sett danske) er også med. Forskjellige behandlingsprinsipper, basert på glykemisk indeks osv., er ikke viet oppmerksomhet. Det understrekes at livsstilsendringer må være varige for å ha varig effekt. Viktig informasjon om psykisk sykdom og psykofarmaka som årsak til overvekt er med. Hos pasienter som kanskje får livslang medikasjon, er dette en alvorlig bivirkning.

Jeg savner imidlertid mer konkrete råd om fysisk aktivitet utover råd om å begynne forsiktig. Styrketrening er generelt undervurdert som en del av behandlingen av overvekt, men er ikke nevnt. Boken er ikke beregnet for leger og andre behandlere.

Alt i alt er dette en enkel og utmerket bok for pasienter. Behandling for overvekt krever ofte lang tid og god oppfølging. I en travel allmennpraksis anbefales boken til pasienter som sliter med overvekt og vil gjøre noe med det. Den kan bestilles hos forlaget (www.psykiatrifonden.dk).

Anbefalte artikler