Overrasket over kutt i kursstøtte

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det vekker forundring at legemiddelindustrien ønsker å flytte kontakten med legene til arenaer hvor den selv definerer budskap og innhold.

– Jeg er forundret over at dette vedtaket fattes mens vi er inne i en prosess for å revidere den eksisterende samarbeidsavtalen (1), sier president Hans Kristian Bakke om vedtaket som Legemiddelindustriforeningen (LMI) nylig fattet på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtaket innebærer at «enhver direkte eller indirekte økonomisk medvirkning» i aktiviteter som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning ikke lenger er tillatt.

– Vedtaket fremstår som at legemiddelindustrien ensidig ønsker å definere møteplassene mellom leger og industrien, sier Bakke. – Med dette flytter man seg fra formelle arenaer med stor grad av åpenhet, og hvor det faglige programmet har et innhold som legemiddelindustrien ikke har noen innflytelse på eller kontroll over. I stedet ser det ut som om industrien nå ønsker å møte legene på arenaer med mindre grad av åpenhet, og hvor man tilbys et faglig program som legemiddelindustrien selv definerer. Dette vil i tilfelle være en meget uheldig utvikling.

Vedtaket vekker også reaksjoner i spesialforeningene (2). Svend Aakhus, leder i Norsk cardiologisk selskap, mener det er overraskende at LMI gjør et ensidig vedtak for sin side av samarbeidet, når Legeforeningen nå er inne i en bred og inkluderende prosess for revurdering av de eksisterende retningslinjer. Han får støtte fra leder i Norsk kirurgisk forening, Lars Vasli, som sier legemiddelindustrien med dette lemper store kostnader over på legenes arbeidsgiver, sykehusene. Torgeir Fjernestad, leder av fjorårets arrangementskomité for Nidaroskongressen, ser imidlertid ingen problemer ved at industrien ikke lenger vil ha utstillinger og stands ved kurs og konferanser.

I en rapport fra Statens legemiddelverk (3) er et av forslagene at bevilgningene til videre- og etterutdanning for helsepersonell skal økes fra offentlige myndigheter og arbeidsgivere, slik at støtten fra industrien utgjør en mindre andel av den totale støtten.

Saken kommer opp til behandling på Legeforeningens landsstyremøte 25.–27. mai.

Anbefalte artikler