Stø kurs i Nmf

Ingrid Grøstad Om forfatteren
Artikkel

Satsing på studiekvalitet og sikring av en god turnustjeneste vil være viktige arbeidsområder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) også i året som kommer.

Årets landsmøte i Nmf ble avholdt i Tromsø 12. - 14. mars. Møtet var preget av en god stemning, selv om det rår mye usikkerhet i viktige saker. Særlig gjelder dette turnustjenesten. Spenningen er knyttet til hva myndighetene akter å gjøre for å løse problemene med kandidater som venter på turnus. Nmf vil arbeide for å sikre medlemmenes rettigheter i praktiske forhold ved avtjening av turnus, og at dagens pressede situasjon får minst mulig konsekvenser for medlemmene.

– Det er viktig at vi også fokuserer på kvaliteten på turnustjenesten. Den er en viktig del av utdanningen vår, men det er ikke selvsagt at dagens ordning er den optimale. Dersom det ikke er mulig å opprettholde kvaliteten innen dagens system må man se seg om etter alternative løsninger, sier Erlend Strønen, leder av Nmf.

Foreningen vil fortsette å satse på utveksling og samarbeid med medisinstudentforeninger i andre land. Nmf retter blikket utover, og ønsker å arbeide for at standarder for legeutdanning fra World Federation for Medical Education (WFME) tas i bruk også i Norge.

– Det vil være viktig for norske leger å ha en utdanning som kan godkjennes på det internasjonale arbeidsmarked. Selv om organisasjonen bruker mye tid på å arbeide for å sikre sine medlemmers fremtidige yrkesliv, ønsker man også å ta vare på engasjementet hos dagens studenter, sier Erlend Strønen.

Landsmøtet drøftet også humanitæraksjonen MedHum, som Nmf arrangerer annethvert år. Denne aksjonen gir norske medisinstudenter mulighet til å gjøre en innsats for primærhelse og forebyggende helse i utviklingsland.

Anbefalte artikler