Vranglære i lærebok om psykiatri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 5/2004(1) anmeldes Lærebok i psykiatri av Ulrik Malt og medarbeidere (2). Denne boken inneholder feilaktige opplysninger knyttet til beskrivelsen av nevrasteni. Forfatterne klassifiserer kronisk tretthetssyndrom (CFS), postviralt utmattelsessyndrom (PVFS) og myalgisk encefalopati (ME) som nevrasteni, diagnosekode F48.0, og har på denne måten reklassifisert lidelsen fra å være en nevrologisk tilstand til å være en psykiatrisk tilstand. Dette ble gjort i Malts første lærebok i psykiatri, utgitt i 1994.

  WHO har helt siden 1969 klassifisert de to første som nevrologisk sykdom og kommer ikke til å endre dette i kommende revisjon. De engelske psykiaterne Simon Wessely, Michael Sharpe og deres kolleger, ofte kalt Wessely-skolen, har gjennom utallige publikasjoner i mer enn ti år forsøkt å psykiatrisere ME/CFS, noe som til dels har vært internasjonalt fordømt.

  Ledende norske psykiatere er influert av Wessely-skolens doktrine, og denne doktrinen er videreført i Lærebok i psykiatri (2). I WHO’s Guide to mental health in primary care, som Wessely har vært med på å utarbeide, er ME/CFS feilaktig klassifisert under mentale lidelser, F48.0. Feilklassifiseringen har vært debattert i det britiske Overhuset flere ganger. WHO ble trukket inn og bekreftet at ME/CFS fortsatt skal være klassifisert under G93.3, og at ingen sykdom kan klassifiseres i mer enn én kategori. Ifølge ICD-10 skal postviralt utmattelsessyndrom spesifikt utelukkes før diagnosen nevrasteni stilles. Statssekretæren i det britiske helsedepartementet, Lord Warner, måtte i Overhuset beklage sine uttalelser til støtte for Wesselys feilklassifisering.

  Direktør for WHO’s Collaborating Centre ved King’s College i London, professor Rachel Jenkins, har måttet bøye seg og akseptere WHOs offisielle standpunkt, nemlig at ME/CFS skal klassifiseres under G93.3. Boken er stoppet og vil komme i revidert utgave. Når et land har akseptert WHOs regelverk, er det pliktig til å følge ICDs klassifikasjonssystem.

  Malt og medarbeideres klassifisering av ME/CFS i Lærebok i psykiatri (2) er i strid med WHOs system. Det er sterkt beklagelig at nye generasjoner helsepersonell blir lært opp i vranglære ved å lese kapitlet om psykosomatiske lidelser i denne boken. Etter mitt syn må omtalen av ME/CFS fjernes, boken trekkes tilbake og komme ut i revidert utgave.

  Et konsensuspanel av medisinske eksperter har utarbeidet nye kliniske kriterier for ME/CFS (3) Disse kriteriene gir en riktigere virkelighetsbeskrivelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media