Ernæringsbehandling i praksis

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hessov, Ib

  Klinisk ernæring

  4. udg. 303 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2003. Pris DKK 354

  ISBN 87-628-0483-9

  Dette er en dansk lærebok og praktisk håndbok i klinisk ernæring for leger, medisinstudenter, sykepleiere og andre interesserte. Ib Hessov som er overlege ved Århus Universitetshospital, har redigert boken og skrevet over halvparten av de 31 kapitlene. Første del av boken er generell og omhandler kroppens hormonelle, metabolske, og immunologiske reaksjoner ved underernæring, sykdom og traume. Videre omtales sykes behov for energi og protein, samt kartlegging av ernæringstilstand og matinntak. Det er også praktiske kapitler om kostbehandling, sondeernæring og parenteral ernæring.

  I annen del omtales ernæringsbehandling ved 20 forskjellige sykdommer eller tilstander. De fleste kliniske områder dekkes kortfattet, fra ernæringsbehandling ved kritisk sykdom og kirurgi til kostbehandling ved livsstilssykdommer. Ernæring og aldring, samt ernæring til syke barn får også plass.

  Det vises til en stor undersøkelse fra Edinburgh, Skottland der 40 % av pasienter ved fem store kliniske avdelinger var underernærte ved innleggelsene. Hos underernærte pasienter som fikk næringsdrikker eller sondeernæring, gikk kun 20 % ytterligere ned i vekt, mens dette var tilfellet for hele 80 % av de underernærte pasienter som ikke fikk næringsdrikker eller sondeernæring. Hvem har ansvaret for pasientens ernæring, spør Hessov. Han mener at en av årsakene til at syke på institusjon ernæres utilfredsstillende, er at ansvaret for pasientens ernæring ikke er definert godt nok. Han gir forslag til ansvarsfordeling, samt til hvilke pasienter som skal ha ernæringsbehandling.

  Boken er stort sett godt oppdatert og viser blant annet til ny viten om at også kortvarig preoperativ ernæring har klinisk betydning og at strengere blodglukosekontroll ved kritisk sykdom kan forebygge komplikasjoner.

  Språket er lettfattelig og enkelte avsnitt om praktisk veiledning er skrevet i jegform. Det sier seg selv at en bok på 300 sider som dekker ernæringsbehandlingen ved de fleste sykdommer, blir noe overfladisk, men den gir en god oversikt. Ofte gis helt konkrete forslag til ernæringsbehandling, for eksempel når det gjelder planlegging og gjennomføring av sondeernæring. Alt i alt gir boken et godt overblikk for helsepersonell som vil lære mer om klinisk ernæring. Etter det jeg kjenner til, finnes det ikke en tilsvarende nordisk bok som tar for seg ernæringsbehandlingen innenfor så mange ulike kliniske områder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media