Lite testosteron øker risiko for demens

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Testosteronnivået er lavere blant menn som utvikler Alzheimers sykdom, og forskjellen finnes før diagnosen stilles.

I en prospektiv populasjonsbasert studie ble 574 menn i alderen 32 – 87 år undersøkt. Studien Baltimore Longitudinal Study of Aging hadde en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 19 år (spredning 4 – 37 år) (1).

Alzheimers sykdom var assosiert med lave verdier av fritt testosteron, også etter justering for alder, utdanning og en rekke andre faktorer. Økt testosteronnivå var forbundet med redusert risiko for Alzheimers sykdom (hasardratio 0,74; 95 % KI 0,57 – 0,96).

– Det har vært en gledelig økning i satsing på Alzheimer-forskning de senere år. Denne observasjonsstudien føyer seg derfor pent inn i rekken av nyere rapporter. Kjønnshormoner og kognisjon er en interessant relasjon, sier Olav Sletvold, professor i geriatri ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.

– Resultatene er svært interessante, men det er viktig å være oppmerksom på at dette er en observasjonsstudie og ingen behandlingsstudie. Jeg vil også minne om at man på bakgrunn av en tilsvarende assosiasjon mellom lave østrogennivåer og utvikling av kognitiv svikt hos kvinner samt funn fra nevrobiologisk forskning, satset stort på profylaktisk østrogentilførsel. Nedturen var derfor påtakelig da resultater fra nyere studier derimot indikerte mulig økt risiko for demens nettopp blant de kvinner som fikk østrogen-progesteron-substitusjon.

Behandlingsstudier med testosteron til hypogonadale menn med Alzheimers sykdom pågår, men det gjenstår å se om det kommer kliniske studier med testosteron til eldre menn som primærprevensjon for Alzheimers sykdom, sier Sletvold.

Anbefalte artikler