J.E. Berg & E. Johnsen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for respons på vår artikkel om ikke-vestlige innvandrere i en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo. Etter intenst biblioteksøk fikk vi tak i studien til Robin Holtedahl fra Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift fra 1991.

  Vi har i vår artikkel klart å finne frem til alle pasienter som hadde ikke-vestlig bakgrunn, uavhengig av statsborgerlig status. Dermed har vi også kunnet regne ut andeler av den bakenforliggende befolkning og sammenlikne. Det er synd at Holtedahls materiale ikke tillot dette. Dessuten er det uklart hva han sammenliknet, da 54 innvandrere med førsteganginnleggelser fra 1980 til 1986 ble sammenliknet med alle pasienter utskrevet i 1988. Vi burde ha plassert referansen til hans artikkel slik at den ikke direkte ble tatt til inntekt for høyere innleggelsesrater blant innvandrere, noe han ikke fant. Likevel fant han tilsvarende forhold hva gjelder bruk av tvang, andel med psykoser og vansker for pasientene med hensyn til å formidle seg.

  Vi håper at andre vil prøve å undersøke større materialer slik at subgruppering mellom ulike innvandrergrupper kan gjøres meningsfylt. Da vil vi kunne få et mer fyldig svar på om innvandring per se fra ulike steder i verden er en risikofaktor for alvorlig psykisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media