Eldre ingen byrde for sykehusene

Artikkel

Oppfatningen om at eldre mennesker er en stor byrde for helsevesenet kan være feil. Bruk av akutte sykehustjenester øker ikke med alderen.

Det viser en retrospektiv kohortstudie, publisert på BMJs nettsider.

Forskerne analyserte statistikk over sykehusdødsfall mellom 1999 og 2000, for å se om innleggelse på sykehus de siste tre årene før død varierte med alder. Av de 254 000 pasientene som døde på sykehus i denne perioden, fant man ingen indikasjon på at bruk av akutte sykehustjenester økte med alder. Tallet på sykehusinnleggelser de siste tre årene før dødsfall var derimot større for yngre pasientgrupper enn for pasienter over 85 år. Pasienter som døde på sykehus var i gjennomsnitt innlagt i 23 døgn de siste tre årene før dødsfallet. Lengden på sykehusoppholdet økte med alderen opp til 45 år, men holdt seg stabil for pasienter over 45 år.

Funnene bør bidra til å skille mellom kostnadene rundt det å dø og kostnadene rundt det å bli gammel, mener forskerne.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4741

Anbefalte artikler