Minneord

Jon Moseng Om forfatteren
Artikkel

Viktor Gaustad, tidligere overlege ved Oslo Helseråd, døde 19. desember 2003 i en alder av 96 år.

Etter medisinsk embetseksamen i 1933 virket Viktor Gaustad tre år i distriktshelsetjenesten, og fra 1937 – 40 var han ansatt ved Statens institutt for folkehelse. Deretter var han en kort tid overlege ved Statens bakteriologiske laboratorium i Tromsø, før han startet på en lengre periode som lege ved Ullevål sykehus. De første avdelingene var I, VIII og VII. Etter hvert ble det reservelegetjeneste ved avdeling I og VII. Dette kvalifiserte ham for spesialitetene infeksjonsmedisin og indremedisin. I 1952 ble han den første overlege ved de nyopprettede geriatriske avdelinger ved Ullevål sykehus og utførte her en banebrytende innsats, hvor det inngikk kontakt med eldreomsorgen utenfor institusjon. Dette gjenspeilte seg i en utstrakt foredragsvirksomhet.

Han var formann i Yngre legers forening i perioden 1945 – 49, dessuten medlem av landsstyret. Han var tildelt St. Hallvard-medaljen og Nasjonalforeningens hederspris.

Viktor Gaustads rike kunnskap innen infeksjonsmedisin ble en naturlig forutsetning da han ble ansatt som ny overlege ved Oslo Helseråds avdeling for epidemiske sykdommer i 1963, en stilling han hadde frem til 1977. Oppgavefeltet var forebyggende infeksjonsmedisin, infeksjonskontroll, tiltak mot «importsykdommer», omgivelseshygiene koblet til drikkevannssikring m.m. Løpende saker og behovet for strategiske handlingsprogrammer appellerte til hans faglige fantasi og ansvarsbevissthet. Hans arbeidsinnsats var helhjertet, effektiv, og preget av et godt forhold til sine medarbeidere, ikke minst gjennom inspirasjon og oppmuntring. Han fikk utrettet så meget i sin yrkeskarriere, og som har satt betydningsfulle spor etter seg på et viktig område i norsk medisin.

Anbefalte artikler