Les mer om …

Artikkel

De sunne matvalgene

Det vi spiser har betydning for sykdomsrisiko, blant annet for hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes. Riktig ernæring oppnås ved gode individuelle og kollektive valg og krever både kunnskap og politisk kløkt.

Tidsskriftet starter i dette nummer en artikkelserie med ernæring som tema. Hva baserer ernæringsmyndighetene sine kostråd på? Skal produsenter ha anledning til å merke matvarer med opplysninger om påståtte helseeffekter? Er det noe poeng å ta kosttilskudd? Omdiskuterte analyser om sammenhengen mellom evolusjon, kosthold og moderne livsstil presenteres også.

De sunne valgene

Bruk og misbruk av kosttilskudd

Fra hypotese til kostråd – veier, snarveier og blindveier

Helsepåstander og matvarer

Evolusjon, kosthold og livsstil

Doktor betyr lærer

Habilitering ved cerebral parese

Tjenestetilbudet for barn med funksjonsvansker, blant annet som følge av cerebral parese, er søkt styrket de siste årene, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Klarer hjelpeapparatet å fange opp dem som særlig trenger bistand?

Habilitering av barn med cerebral parese

Barn med cerebral parese henvist til en tverrfaglig habiliteringsenhet

Noe å lære av – akutt hematemese

Hver dag lærer leger av sin kliniske praksis. Ved å la kolleger ta del i denne læringen, øker læringsverdien. Tidsskriftet har gjeninnført seksjonen Noe å lære av med artikler der en sykehistorie fortelles kronologisk med naturlige stoppesteder for refleksjoner og diskusjon om diagnostiske og terapeutiske valg forfatterne gjorde underveis. Artiklene ledsages av en kort, kommenterende artikkel. I dette nummer presenteres to sykehistorier om blødning i øvre del av gastrointestinaltraktus.

Alkoholmisbruker med kronisk obstruktiv lungesykdom og hematemese

Akutt gastrointestinal blødning forårsaket av miltarterieaneurisme

Øvre gastrointestinal blødning – en tilstand i endring

Lønner det seg å desentralisere spesialisttjenester?

Desentralisering av spesialisthelsetjenester til Alta er lønnsomt for staten og for samfunnet som helhet, men fordi trygdeetaten finansierer reisekostnadene for pasient og ev. pårørende, er ikke desentraliseringen lønnsom for helseforetaket. Dette viser en samfunnsøkonomisk analyse utført på oppdrag fra Helse Finnmark HF.

Er desentralisering av spesialisthelsetjenester lønnsomt?

Små liv i en stor konflikt

Barn i Nepal født før termin har tegn på intrauterin veksthemning, men viser likevel ikke innhentingsvekst etter fødsel. Nepal er et fattig land og rammet av borgerkrig, noe helsetjenesten, ikke minst helsetjenester for mor og barn, er preget av.

Små liv i en større konflikt

Anbefalte artikler