Kunngjøringer

Artikkel

Meritt for arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Under valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin tilføyes: «Arbeid i kontrollkommisjon/abortnemnd godkjennes med 1 poeng/time (60 min) inntil 60 poeng.»

Endring i godkjenningsstatus

Indre Sogn psykiatrisenter

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Indre Sogn psykiatrisenter godkjennes som utdanningsinstitusjon tellende for inntil to år av spesialistutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Det gis fortsatt anledning til å fravike kravet om ukentlig psykoterapiveiledning, mot at det gis to timer veiledning annenhver uke. Det forutsettes at Indre Sogn psykiatrisenter arbeider aktivt for å skaffe psykoterapiveiledning ukentlig, i tråd med kravet i spesialistreglene.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri, konsultasjons-/liaisontjeneste og tilsyn med psykiatriske sykehjem/bo- og rehabiliteringssentre.

Vedtaket gjelder fra 25.2. 2004.

Endret sjekkliste

Medisinsk mikrobiologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten i medisinsk mikrobiologi endres. Sjekklisten er et krav til spesialiteten og skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi.

De nye kravene gjøres gjeldende fra 1.1. 2005, men det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

Informasjoner om at sjekklisten i medisinsk mikrobiologi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24 eller e-post: elisabeth.smith@legeforeningen.no

Anbefalte artikler