Notiser

Artikkel

Flest røykende gravide i sør

Gravide kvinner i Aust-Agder er verstingene i landet når det gjelder røyking under svangerskapet. Nå skal forskere finne ut hvorfor.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4665

Dårlig samarbeid om sårbare pasienter

I 2001 fikk personer med langvarige og sammensatte behov rett til individuell plan. I dag mangler likevel mange psykisk syke et slikt behandlingsopplegg, ifølge den nylig fremlagte Medisinalmeldingen for 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4689

Spørsmål og svar om diabetes

Er det mulig å bli kvitt diabetes? Kan jeg kjøre bil? Nå kan diabetikere og andre nysgjerrige stille spørsmål om diabetes via Internett, og få svar fra fagpersonell på www.diafonen.no.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4598

Sjefen for FNs AIDS-arbeid gjestet Oslo

AIDS-epidemien er en like stor trussel mot verdensfreden som terrorisme. – Deprimerende, men sant, mener Peter Piot, sjef for FNs AIDS-organisasjon (UNAIDS). Han gjestet nylig Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4750

Ønsker EU-samarbeid til pasientens beste

Helsevesenet i EU-land bør inngå et tettere samarbeid for blant annet å redusere risikoen for feilbehandling. Det mener den danske legeforeningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4715

Få har inngått IA-avtale

Hele tre av fire bedrifter i det private næringsliv har ikke inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Der avtaler er inngått har de hatt virkning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4703

Rømmer til sykehus i sør

Pasienter i Nord-Norge vil helst behandles ved sykehus i Sør-Norge. Som følge av Fritt sykehusvalg drog hele 98,7 % av pasientene som selv kunne velge sykehus sørover i 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4766

Enklere å sende inn manuskripter

1. april ble Manusnett – Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system lansert. Det skal bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide manuskripter og den redaksjonelle prosessen skal bli raskere og mer oversiktlig.

Les hele saken: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4631

– Bush hindrer tilgang til billig AIDS-medisin

Internasjonale hjelpeorganisasjoner anklager USAs president og den amerikanske regjeringen for å blokkere u-landenes tilgang til billige AIDS-medikamenter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4676

Diabetesmøte i nord gav resultater

Tallet på diabetespasienter øker stadig, og nylig møttes Norges Diabetesforbund og Helse Nord RHF for å diskutere mulige tiltak. Hele 66 forslag kom på bordet.

Anbefalte artikler