Verdens helse

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Taus vannkrise

Over en milliard mennesker har ikke tilgang til rent vann, og over to milliarder har ikke tilfredsstillende sanitære forhold. Over 100 millioner barn har ikke tilgang til utdanning, og mange barn går ikke på skole fordi de må bruke tid på å skaffe vann til seg og sin familie. Hvert 15. sekund dør et barn pga. sykdom forårsaket av dårlig vannforsyning eller sanitærforhold.

Likevel er myndighetene i mange land mer opptatt av sult, HIV/AIDS og politiske og militære konflikter, og fremgangen hva gjelder vann- og sanitærforholdene i fattige land er liten, ifølge en fersk rapport fra den britiske hjelpeorganisasjonen WaterAid(1). Internasjonale avtaler inneholder mål for vannforsyning og sanitærforholdene i fattige land innen 2015. Dersom den nåværende svært langsomme fremdriften i dette arbeidet fortsetter, vil det ta mer enn 30 år før målet om vannforsyning i Afrika nås, og målene for sanitærforholdene vil aldri nås, sier lederen i organisasjonen, Ravi Narayahan (1).

Skolefravær som følge av mangel på vann og gode sanitærforhold skyldes både vannbårne infeksjons- og parasittsykdommer og at barna må bruke så mye tid til å skaffe vann. Dette gjelder i større grad jenter enn gutter. Studier i Bangladesh og Tanzania viser at skolefraværet går ned når tilgangen på vann bedres.

Det trengs om lag 29 milliarder amerikanske dollar per år for å oppnå målene for vannforsyning og sanitærforhold. Dette tilsvarer det samlede beløp Europa og Nord-Amerika bruker på mat til kjæledyr per år (1).

Anbefalte artikler