Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Ragnhild Ørstavik
Johan F. Storm

Medisin og vitenskap

Marit Lunde Dalen
Per G. Bjørnstad
Trond Hagtvedt
Trond Mogens Aaløkken
Jakob Nøtthellen
Alf Kolbenstvedt
Rolf Haye
Erlend Landsend
Egil Johnson
Hans-Olaf Johannessen
Erik Carlsen
Karl-Friedrich Amthor
Per Kristian Eide
Audun E. Berstad
Alf Kolbenstvedt
Trond Mogens Aaløkken
Anne Naalsund
Hans Rostad
Camilla Tøndel
Liv Marie Lægreid
Asle Hirth
Gunnar Houge
Jan-Eric Månsson
Oddmund Søvik
Arne K. Andreassen
Frode L. Jahnsen
Rune Andersen
Hans-Jacob Haga
Arne K. Andreassen
Odd Geiran
Steinar Madsen
Aina Hognestad
Svein Simonsen
Elisabeth Stokke Lindland
Per Ole Iversen
Gunnar Nicolaysen
Karin Nygård
Bjørn Gondrosen
Vidar Lund

Profesjon og samfunn

Iver Mysterud
Anne Kjersti Befring
Lauritz Stoltenberg
Stein Olav Samstad
Gunnar Tellnes

Kommentar og debatt

Solveig Dahl
Edvard Hauff
Ellinor F. Major
Nils Grude
Yngvar Tveten
Bjørn-Erik Kristiansen
Soosaipillai V. Bernhardshaw

Oss imellom

Jens-Eirik Larsen

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

På tampen

Nora Blaasvær