Overraskende effektiv aknebehandling

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En liten studie over behandling av kviser med laser har fått rikelig spalteplass i The Lancet.

Det finnes flere gode behandlingsalternativer ved alvorlig akne. Disse krever vedvarende behandling som kan være vanskelig å gjennomføre for pasienten, og de kan ha bivirkninger.

En klinisk kontrollert studie viser at laser kan være et alternativ ved aktiv akne (1). 41 voksne pasienter deltok. Ti av disse fikk placebo, det vil si laser uten effektive stråler. De øvrige fikk én behandling med vaskulær laser i lav dose. Etter 12 uker var utbredelsen av akne gjennomsnittlig halvert hos dem som fikk aktiv behandling, mens det ikke var forskjell i placebogruppen. Få opplevde plagsomme bivirkninger.

– Resultatet er relativt oppsiktsvekkende, men studien er liten. Vi må vente på flere og større undersøkelser før laserbehandling mot akne er tilstrekkelig dokumentert og kan tas i alminnelig bruk, sier Joar Austad ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Laserbehandling benyttes allerede mot flere typer hudforandringer, hvorav medfødte røde fødselsmerker er mest vanlig. I motsetning til denne tilstanden er akne en dynamisk prosess i huden. Pasientene fikk bare én behandling, og ble fulgt i tre måneder. På lengre sikt må vi regne med tilbakefall, og at det er nødvendig å gjenta laserbehandlingen, sier Austad.

Basert på lang erfaring med slik behandling ved andre tilstander mener Austad at risikoen for skadelige virkninger er liten. Det er heller ingen grunn til at vaskulær laser mot kviser ikke skal kunne benyttes hos tenåringer, som ofte har de største hudproblemene.

Anbefalte artikler