Ny tobakkskampanje

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Jeg synes den nye tobakkskampanjen fra Sosial- og helsedirektoratet virker lovende, sier Hans Kristian Bakke, etter å ha sett kampanjefilmene.

Gro Harlem Brundtland og Hans Kristian Bakke har felles mål i arbeidet mot tobakk. Foto Ellen Juul Andersen

– Fra Legeforeningens side er det viktig at det tobakksforebyggende arbeidet drives gjennom flere kanaler, og at publikum alltid skal vite at de kan få hjelp for sin avhengighet. Derfor skal det bli spennende å se om denne kampanjen fører til at røykere og leger tar opp røykerelaterte spørsmål under konsultasjonen på samme måte som under den forrige kampanjen, sier presidenten.

Mens vinterens kampanje først og fremst henvendte seg til den enkelte røyker (1), er høstens kampanje viet den verdensomspennende tobakksindustriens kyniske holdninger, som blant annet har ført til at den satser mye på rekruttere nye røykere i den tredje verden.

Ved lanseringen av kampanjen sa Gro Harlem Brundtland at tobakk aldri ville vært tillatt hvis den hadde blitt introdusert i dag: – Nå må vi bruke det vi vet om en kynisk industri som spesielt retter seg mot ungdommen, sa hun under åpningen av tobakkskampanjen i oktober.

Hun understreket at hun alltid var varsom med sterke karakteristikker, men hadde valgt å bruke en betegnelse som tobakksepidemi i Verdens helseorganisasjon. Det vakte reaksjoner.

Epidemier må som kjent bekjempes: – Dette er en epidemi drevet frem av tobakksindustrien for å gjøre flest mulig unge avhengige fortest mulig. 80 % av dem som starter å røyke, gjør det før de er 18 år gamle, og en av to av dem vil dø av røykingen. Tobakk er det eneste produktet som dreper halvparten av brukerne, når man bruker det etter intensjonen. Tobakk selges lovlig over disk, og dette har en historisk bakgrunn. Sigaretter ville aldri vært tillatt hvis de hadde blitt introdusert nå, sa Harlem Brundtland.

Gjennom sju «reklamefilmer» beskrives industriens markedsføringsmetoder, løgner og produktmanipulasjon. Filmene ble lansert 24. oktober, og vises på kino og i fjernsyn i seks uker. Allmennleger, kardiologer, lungeleger, bedriftsleger og enkelte andre legegrupper har mottatt informasjon direkte fra direktoratet om kampanjen.

Anbefalte artikler