Nytt om navn

Artikkel

Østensen fikk Nidarosprisen 2003

Allmennpraktiker Arne-Ivar Østensen da han mottok prisen. Foto Eline Feiring

Lege, bonde, skraphandler og ildsjel Arne-Ivar Østensen (f. 1940) ble tildelt prisen under Nidaroskongressen i Trondheim i oktober. Prisen deles ut til en allmennpraktiker som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget allmennmedisin. I kongresskomiteens begrunnelse heter det at Østensen har vært en aktiv og synlig person de siste 30 år, og har bidratt til mange viktige saker. Han har vært sentral i oppbyggingen av Institutt for allmennmedisin i Trondheim, og en entreprenør i utformingen av spesialistutdanningen for allmennleger i Norge. Østensen har også vært en pioner i forhold til fastlegeordningen, og lanserte ideen allerede på 1970-tallet.

Kolleger av Arne-Ivar Østensen forteller at han er en vulkan av energi, som stadig kaster baller opp i luften. Noen tar han ned igjen selv, mens resten må andre ta seg av. Østensen selv er takknemlig for prisen, som han deler med pasienter og kolleger. Prisen består av 15 000 kroner og et litografi av kunstneren Barbro M. Tiller.

Les mer om de øvrige pristildelinger under Nidaroskongressen på: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3057

Anbefalte artikler