()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I min artikkel (1) presenterer jeg en rekke resultater vedrørende behandling av ulike grupper psykisk traumatiserte i Norge – herunder diagnoser, terapiformer, opplevd manglende kompetanse og kontakt med nasjonale og regionale kompetansemiljøer. Solveig Dahl & Edvard Hauff har i sin kommentar konsentrert seg om sistnevnte resultat: Antall enheter innen psykisk helsevern som rapporterte om at de hadde mottatt tilbud om både undervisning og veiledning fra sine respektive kompetansemiljøer.

  Resultatene viste at det var få enheter som rapporterte å ha mottatt tilbud om slik undervisning/veiledning fra de fleste nasjonale og regionale kompetansemiljøer. Dahl & Hauff etterlyser en diskusjon om disse resultatene er i samsvar med de tiltak som faktisk er tilbudt og gjennomført fra Psykososialt senter for flyktninger. Problemstillingen er interessant nok – men dette spørsmålet var ikke del av denne kartleggingen. Innenfor rammene av en artikkel er det videre liten mulighet for en detaljert diskusjon av de mange resultater som presenteres.

  Dahl & Hauff refererer videre til planene om å opprette et nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress. Aktuelle kartlegging hadde opprinnelig lite å gjøre med disse planene. Innenfor rammene av Prosjekt traumatisk stress (2) var det et behov for å få en oversikt over kompetansen innen psykisk helsevern når det gjelder utredning og behandling av en rekke grupper psykisk traumatiserte. Det er tilfeldig at artikkelen publiseres samtidig som tidspunktet for etableringen av et slikt senter nærmer seg. Jeg vil imidlertid understreke at bak etableringen av et nasjonalt senter ligger det et ønske fra sentrale myndigheter om å samle ressursene på feltet for ytterligere å styrke dette fagområdet. Det ligger videre et ønske om at den forskning, undervisning og veiledning som skal utøves og formidles ved dette senteret skal komme ulike grupper psykisk traumatiserte – herunder traumatiserte flyktninger – til gode. Fem departementer står bak denne satsingen som Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre.

  Psykososialt senter for flyktninger har bidratt aktivt i prosessen med å utforme mandatet og i organiseringen og forankringen av det nye senteret – ikke minst når det gjelder etableringen av en egen temagruppe i forhold til traumatiserte flyktninger, «Tvungen migrasjon». Det er et ønske om at senterets ansatte fortsatt vil bidra med sin kompetanse og sine erfaringer også innen det nye senteret.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media