Grunnleggende om positronemisjonstomografi

Torfinn Taxt Om forfatteren
Artikkel

Valk, Peter E.

Bailey„ Dale L.

Townsend„ David W.

Maisey„ Michael N.

Positron emission tomography

Basic science and clinical practice. 884 s, tab, ill. London: Springer, 2003. Pris GBP 115

ISBN 1-85233-485-1

I motsetning til de strukturelle avbildningsteknikkene computertomografi (CT) og magnetisk resonanstomografi (MR) er positronemisjonstomografi (PET) en funksjonell avbildningsteknikk. Om ønskelig kan patofysiologiske og biokjemiske egenskaper kvantifiseres in vivo. Denne læreboken er skrevet for å gi medisinere en dyp og bred bakgrunn i PET. Både onkologer, kardiologer, pediatere, nevrologer, geriatere, infeksjonsmedisinere, radiologer og nukleærmedisinere vil ha stor nytte av utvalgte kapitler.

I hvert kapittel omtales et logisk klart avgrenset fagområde med en avsluttende konklusjon. De er skrevet av ledende eksperter på området. Det er rikelig med sentrale og gode referanser og språket er enkelt og presist. Det er rikelig med gode illustrasjoner og de ordinære PET-CT bildene og de parametriske PET-bildene er gjengitt i farger, som i virkeligheten. Layouten er god og det er god papirkvalitet og innbinding.

Den første delen omtaler alle viktige sider av den grunnleggende PET og PET-CT teknologien på en presis og klar måte. Bl.a. gis en historisk oversikt av maskinens utviklingen og viser hvorfor tiden nå er moden for PET i Norge. Spesielt aktuelt er kapitlet som omtaler PET-CT skanneren. I den nye fusjonsskanneren avbildes nøyaktig samme snitt av vevsstruktur med ordinær CT og vevsfunksjon med PET. I mange kliniske anvendelser er denne koblingen avgjørende for å få høy sensitivitet og spesifisitet.

De neste delene omtaler kliniske anvendelser av skannerne innen sentralnervesystemet, hjerte-lungesystemet, onkologi, infeksjonssykdommer og pediatri. Fremstillingene er omfattende og grundige. Det gis viktige grunnlag for å avgjøre om en PET-undersøkelse er til hjelp i diagnostikk eller i oppfølging. Helt korrekt påpekes behovet for fusjon mellom PET og MR-bilder i sentralnervesystemet. Deretter omtales PETs rolle i utviklingen av nye medikamenter og i genterapi. For de uinnvidde og interesserte er dette spennende lesning. Siste del går inn på kostnytte-vurderinger av PET i medisinsk virksomhet.

Deler av boken bør være obligatorisk lesing for alle innen de berørte fagfeltene. CT, MR og PET alene eller i kombinasjon vil forbli sentrale verktøy i dette århundrets medisinske fremskritt. Det er nedslående for den diagnostiske og terapeutiske kvaliteten at den første PET-skanneren for kommersielt bruk ennå ikke er anskaffet i Norge.

Anbefalte artikler