Norge har den 12. beste legedekningen i verden

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Mens det i Norge nå er 264 innbyggere per lege, er det Argentina, Italia, Ungarn og Slovakia som topper listen med færrest innbyggere per lege.

Norge er ikke nevnt i oversikten fra The Economist (1), men ifølge Legeforeningens register var det i oktober 2003, 264 innbyggere per lege under 67 år i Norge. Sammenlikner vi dette med tallene fra det britiske finanstidsskriftet, har Norge den 12. beste legedekningen i verden.

Det er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD Health Data 2003 (2), som er kilde for tabellen, angitt her som OECD 2001. Denne er nylig offentliggjort på OECDs nettsider (1). I tillegg har vi brukt The Economist: Pocket World in Figures, 2004 Edition, i tabellen angitt som PWF 2004.

OECDs tall omfatter kun OECDs medlemsland, mens tallene fra finanstidsskriftet omfatter alle land i verden som det finnes tilgjengelige data for. Tallene fra OECD gjelder for 2001, i noen tilfeller for tidligere år, når tall for 2001 ikke foreligger. Tallene fra The Economist gjelder sist tilgjengelige år og kan variere betydelig mellom landene. Det kan også variere betydelig mellom landene hvem som regnes som lege, hvorvidt kun yrkesaktive leger er medregnet og om kun leger som bor eller arbeider i landet er medregnet.

Det fremgår at The Economist oppgir vesentlig færre innbyggere per lege enn OECD for Italia, Ungarn, Slovakia, Spania og USA. Motsatt oppgir OECD færre innbyggere per lege enn det tidsskriftet gjør for Tsjekkia, Danmark og Nederland.

Ifølge The Economist oppgir OECD i tillegg følgende antall innbyggere per lege for OECD-land som ikke er blant de 30 landene med færrest innbyggere per lege: Sveits 286, Island 286, Norge 333, Luxembourg 400, Irland 417, Polen 455, Canada 476, New Zealand 455, Storbritannia 500, Japan 526, Mexico 667, Korea 714 og Tyrkia 769.

Som kommentert i Legefakta i nr. 22/2003 (3), er dette tallet for Norge for høyt sammenliknet med tallene fra Legeforeningens legeregister. Ettersom tallet for Litauen i oversikten fra den britiske publikasjonen må antas å være eldre enn dette – og Norge tidligere i år hadde flere innbyggere per lege – kan vi anse at Norge har den 12. beste legedekningen i verden når vi sammenlikner med tallene fra The Economist.

30 land i verden med færrest innbyggere per dag

OECD 2001

PWF 2004

1. Argentina

52

2. Italia

233

169

3. Ungarn

345

209

4. Slovakia

278

213

5. Ukraina

217

6. Hellas

227

218

7. Spania

323

219

8. Russland

226

9. Hviterussland

243

10. Belgia

256

255

11. Litauen

264

12. Israel

273

13. Tyskland

303

275

14. Aserbajdsjan

290

15. Bulgaria

296

16. Østerrike

313

304

17. Frankrike

303

304

18. Kasakhstan

304

19. Portugal

313

305

20. Sverige

333

306

21. Estland

320

22. Finland

323

322

23. Tsjekkia

294

337

24. Danmark

294

338

25. USA

417

356

26. Australia

400

378

27. Latvia

387

28. Turkmenistan

397

29. Brasil

402

30. Nederland

303

407

Anbefalte artikler