Tilleggskrav om språk i autorisasjons-forskrift

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fordi helsepersonell har behov for å kommunisere med pasienter og kolleger, bør det stilles krav til at de behersker et skandinavisk språk.

Dette understreker Legeforeningen i sitt høringssvar til Helsedepartementets forslag om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS-området.

I utkastet til forskrift foreslås det blant annet at departementet skal fastsette de obligatoriske krav til helsepersonellgruppene, og at Sosial- og helsedirektoratet skal fastsette fremgangsmåten for å teste faglige kunnskaper. Det er også foreslått at forskriften skal ha tilbakevirkende kraft for enkelte grupper helsepersonell. Legeforeningen mener at dette kun bør skje unntaksvis, og at formålet med denne forskriften ikke rettferdiggjør et slikt unntak.

Forskriften gjelder bare autorisasjon som lege, tannlege, sykepleier eller farmasøyt. Departementets begrunnelse er at det for disse yrkesgrupper allerede eksisterer forvaltningspraksis, men at departementet på et senere tidspunkt vil kunne endre forskriften til å gjelde flere grupper.

Legeforeningen foreslår i sitt høringssvar at departementet vurderer å inkludere eksisterende praksis i forskriftsteksten, heller enn bare å gi generell hjemmel til å fastsette innholdet i obligatoriske krav.

Les hele høringsuttalelsen på: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=15005

Anbefalte artikler