Faglig og sosial møteplass for anestesiologer og kirurger

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

250 anestesileger og 500 kirurger var i slutten av oktober samlet på sine respektive høstmøter i Oslo.

Jorunn Skattum (t.v.) og Kristine Wærhaug mener høstmøtene er en viktig arena for nettverksbygging. Foto Lisbet T. Kongsvik

For Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Norsk kirurgisk forening (NKF) er de årlige høstmøtene en viktig informasjonskanal. Temaene som velges skal ha aktualitet, og det blir lagt stor vekt på å skaffe både gode norske og internasjonale foredragsholdere. Møtene har gjennom årene utviklet seg til å bli en arena for både debatt og fagutvikling, og fungerer også som en viktig møteplass for å skape formelle og uformelle kontakter.

De senere årene har første høstmøtedag vært arrangert som et felles møte for anestesiologer og kirurger rundt et tema av felles interesse. Årets tema var traumeorganiseringen i Norge, som samlet over 200 deltakere (se forrige side). Professor Wade Smith fra Denver Colorado, var blant annet invitert for å snakke om erfaringene med traumeorganiseringen i USA.

En del av læringssystemet

Anestesiologenes program bestod av 30 kurs og foredrag, 55 frie foredrag og en fagpolitisk debatt. Kursprogrammet er godkjent med 20 valgfrie kurstimer til spesialiteten i anestesiologi.

– Møteprogrammet tok utgangspunkt i anestesiologiens fire søyler; anestesi, intensivmedisin, akuttmedisin og smertebehandling. På denne måten dekket det alle deltakernes interesser, sa høstmøtesekretær Jan Henrik Rosland, som også understreket at spesialforeningen spesielt ønsker flere assistentleger velkommen på høstmøtene.

– Denne gruppen slipper også å betale deltakeravgift, la han til.

Kirurgenes høstmøte er ikke ulikt anestesiologenes, men av litt større format. Den vitenskapelige aktiviteten blant kirurgene er høy og foreningen kunne i år skilte med tre universitetskurs, 24 møter og symposier samt 340 frie foredrag på programmet.

– I løpet av uken er forskning, klinisk praksis og resultater fra hele landet blitt presentert, og vi er stolte av å kunne tilby et så omfattende og variert program, sa Lars R. Vasli, som var teknisk ansvarlig for høstmøtet.

Ferske fjes

Assistentlegene Kristine Wærhaug og Jorunn Skattum representerte den yngre garde. Wærhaug fra anestesiavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) deltok på sitt første NAF-høstmøte, mens Skattum fra gastromedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus deltok på NKF-møtet for annen gang.

– Å komme i kontakt med leger fra andre sykehus, utveksle erfaringer og få innspill fra eldre og mer erfarne kolleger er svært nyttig, sier Kristine Wærhaug.

Hun holdt sitt første foredrag med utgangspunkt i forskningsarbeidet Aktivert protein C reduserer akutt lungeskade hos våkne endotoksemiske sauer, og synes det var en nyttig erfaring å ta med seg.

Jorunn Skattum har for annet år på rad holdt et fritt foredrag. I år presenterte hun en undersøkelse gjort på laparoskopisk dagkirurgi og konsekvenser for pasient, utdanning og økonomi. Hun er enig med Kristine Wærhaug i at høstmøtene er en viktig arena.

– Det er inspirerende å se hva som skjer innen det fagområdet man selv jobber. Det er også interessant å se hva andre driver med av forskning og utvikling, både generelt og innen egen subspesialitet, sier Skattum.

– Ved Ullevål skal alle leger som ønsker det, få anledning til å delta en dag på høstmøtet for å få faglig input, forteller hun. Både Kristine Wærhaug og Jorunn Skattum forsikrer at de blir nok å se også på fremtidige høstmøter.

Anbefalte artikler