Bypasskirurgi mer lønnsomt enn angioplastikk?

Tom Sundar Om forfatteren

Hos koronarpasienter med flerkarsykdom kan bypasskirurgi være bedre og billigere enn angioplastikk.

Det hevder amerikanske forskere som har gjort en kostnad-nytte-analyse av koronar bypasskirurgi versus perkutan koronar intervensjon (PCI), inkludert bruk av stent (1). Analysen bygger på data fra BARI-studien (2), der pasienter med gjennomsnittlig 3,5 koronarlesjoner ble behandlet med enten bypasskirurgi eller PCI. Femårsoverlevelsen var tilnærmet lik for begge grupper, men PCI-gruppen måtte langt oftere ha repetert revaskularisering.

Kostnad-nytte-analysen viste at totaloverlevelsen var 0,84 år lengre hos bypassopererte enn hos PCI-behandlede. Kostnadsvurderinger relatert til mortalitet, tilleggsbehandling og hjertekomplikasjoner gikk i favør av bypasskirurgi, som tillegges et litt bedre resultat hva angår kvalitetsjusterte leveår.

Professor i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristiansen har flere innvendinger mot analysen.

– Hovedproblemet er at effektdataene bygger på en eldre klinisk studie som ikke gjenspeiler dagens medisinske praksis. Behandlingsteknikkene er forbedret, i alle fall når det gjelder PCI, men trolig også for bypasskirurgi. Kostnadstallene er nok lite relevante for Norge, og livskvalitetsmålene diskutable. Når analysen dessuten ikke er detaljert gjengitt i artikkelen, finner jeg liten grunn til å legge vekt på konklusjonen, sier Sønbø Kristiansen.

– En pålitelig økonomisk analyse av bypasskirurgi kontra angioplastikk må ta utgangspunkt i dagens praksis og teknologi.

1

Yock CA, Boothroyd DB, Owens DK, Garber AM, Hlatky MA. Cost-effectiveness of bypass surgery versus stenting in patients with multivessel coronary artery disease. Am J Med 2003; 115: 382–9.

2

The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI) Investigators. Comparison of coronary bypass surgery with angioplasty in patients with multivessel disease. N Engl J Med 1996; 335: 217–25.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler