Ny prognosemarkør ved brystsmerter

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Hos pasienter med brystsmerter kan én enkelt måling av myeloperoksidase i blod angi risiko for hjerteinfarkt.

Inflammasjon spiller en nøkkelrolle ved akutte koronarsyndromer. Myeloperoksidase er et enzym som frigjøres fra aktiverte leukocytter. Det kan trolig brukes som inflammasjonsmarkør.

I en amerikansk studie ble plasmakonsentrasjonen av myeloperoksidase målt hos 604 pasienter med brystsmerter mottatt i en akuttavdeling (1).

Initialt myeloperoksidasenivå predikerte risikoen for hjerteinfarkt, selv hos pasienter uten tegn på myokardnekrose (troponin T-negative ved innkomst). Myeloperoksidase predikerte også risikoen for hjerteinfarkt, revaskulariseringsbehov eller død etter både 30 dager og seks måneder.

– Studien viser at myeloperoksidase er en prediktor for forløpet av akutte koronarsyndromer, uavhengig av C-reaktivt protein og andre kjente inflammasjonsmarkører, sier professor Per Omvik ved Haukeland Universitetssykehus.

– Selv om presisjonsnivået ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt er blitt vesentlig skjerpet de senere årene, blant annet ved bruk av troponinmålinger, er det fortsatt rom for forbedringer. Resultatene i denne studien tyder på at myeloperoksidasemåling kan bli av stor betydning ved den kliniske vurdering av brystsmertepasienter og for vurderingen av prognosen for pasienter uten tegn til hjerteinfarkt.

Anbefalte artikler