Ny prognosemarkør ved brystsmerter

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren

Hos pasienter med brystsmerter kan én enkelt måling av myeloperoksidase i blod angi risiko for hjerteinfarkt.

Inflammasjon spiller en nøkkelrolle ved akutte koronarsyndromer. Myeloperoksidase er et enzym som frigjøres fra aktiverte leukocytter. Det kan trolig brukes som inflammasjonsmarkør.

I en amerikansk studie ble plasmakonsentrasjonen av myeloperoksidase målt hos 604 pasienter med brystsmerter mottatt i en akuttavdeling (1).

Initialt myeloperoksidasenivå predikerte risikoen for hjerteinfarkt, selv hos pasienter uten tegn på myokardnekrose (troponin T-negative ved innkomst). Myeloperoksidase predikerte også risikoen for hjerteinfarkt, revaskulariseringsbehov eller død etter både 30 dager og seks måneder.

– Studien viser at myeloperoksidase er en prediktor for forløpet av akutte koronarsyndromer, uavhengig av C-reaktivt protein og andre kjente inflammasjonsmarkører, sier professor Per Omvik ved Haukeland Universitetssykehus.

– Selv om presisjonsnivået ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt er blitt vesentlig skjerpet de senere årene, blant annet ved bruk av troponinmålinger, er det fortsatt rom for forbedringer. Resultatene i denne studien tyder på at myeloperoksidasemåling kan bli av stor betydning ved den kliniske vurdering av brystsmertepasienter og for vurderingen av prognosen for pasienter uten tegn til hjerteinfarkt.

1

Brennan ML, Penn MS, van Lente F, Nambi V, Shishebor MH, Aviles RJ et al. Prognostic value of myeloperoxidase in patients with chest pains. N Engl J Med 2003; 349: 1595 – 604.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler