Ønsker informasjon i og på sigarettpakkene

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Vi vil på denne måten gi røykere best mulig hjelp til å slutte, sier president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke.

Sigarettpakkene bør inneholde et positivt budskap om røykekutt, mener Legeforeningen

Legeforeningen foreslår overfor helseministeren at hver sigarettpakke skal ha et innstikk med positive budskap om røykekutt, samt informasjon om hvor man kan få hjelp til å slutte å røyke. Foreningen ønsker også en innholdsfortegnelse utenpå sigarettpakningen.

– Mange leger røykte i 1957, i dag er det 7 % av legene som røyker. Det er ikke fordi leger er smartere enn andre, men fordi de som yrkesgruppe daglig ser konsekvensene av røyking, sa Bakke under lansering av Sosial- og helsedirektoratets nye tobakkskampanje (www.shdir.no/tobakkskampanjen).

Legene merket en økning av henvendelser fra publikum om hjelp til å slutte å røyke i forbindelse med den forrige kampanjen fra helsemyndighetene. Bakke håper at også denne kampanjen gjør at de som har behov for hjelp fra lege, søker slik hjelp.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21798

Anbefalte artikler