Nytt fra nett

Artikkel

KOLS – en raskt voksende folkesykdom

Over 300 000 nordmenn er rammet av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), viser en kartlegging som ble gjort i anledning verdens KOLS-dag 19. november.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3280

Ny forening for menn med kreft i underlivet

Menn som rammes av prostatakreft, og andre menn med kreft i underlivet, har fått egen pasientorganisasjon – Prostatakreftforeningen (PROFO).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3276

1,6 milliarder mer til sykehusene

Regjeringen har fremmet et forslag om en tilleggsbevilgning på 1, 6 milliarder kroner til sykehusene i 2003 som følge av høyere aktivitet enn budsjettert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3272

Flere rammes av Addisons sykdom

Forekomsten av Addisons sykdom i Norge kan være langt høyere enn man tidligere har trodd. Det viser doktorgradsavhandlingen til Kristian Løvås, lege ved medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3263

Helseforetakene overtar syketransporten

Fra neste år overtar trolig helseforetakene ansvaret for syketransport av pasienter. Staten forventer å spare penger på overtakelsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3232

Fastlegeinteresse for (u)skikkelige barn

Allmennleger strømmet til Schizofrenidagene i Stavanger, som i år tilbød et kursopplegg om barne- og ungdomspsykiatri, spesielt tilrettelagt for allmennleger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3215

Flere diabetikere får senkomplikasjoner

Senkomplikasjoner som nyresvikt og hjerte- og karsykdommer rammer et økende antall diabetikere. Dette er hovedtema på Verdens diabetesdag 14. november.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3256

Influensaviruset slo til tidlig

Årets influensavirus kom tidligere enn normalt. I Trondheim ble det tidlig påvist ti tilfeller av influensa A-infeksjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3195

Rusomsorg i eget helseforetak

Styret i Helse Midt-Norge RHF går inn for at rusomsorg i Midt-Norge organiseres som et eget helseforetak.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3181

Kunnskapssenter om vold og traumer

Et nasjonalt senter som samler kompetanse om vold og traumatisk stress kan bli en realitet neste år, dersom satsingen blir godkjent av Stortinget.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3175

Anbefalte artikler