Artikkel

Foto WHO/P. Virot

 • Vet De hvad jeg længter efter,

 • det som bare er at le av,

 • det jeg ofret år av livet,

 • for at få om det gikk an.

 • Det jeg tænker på om dagen,

 • det jeg griner for om natten,

 • det er vand!

 • Vand som rinder, vand som risler,

 • vand om våren, vand om høsten …

 • Kan De fatte dette mand?

 • Ikke slikt som her i Østen

 • med sin råtne, gule snerke,

 • drivende av daue rotter,

 • som en stinkende kloak.

 • Jeg kom fort på hospitalet

 • engang da jeg lot det skure

 • ikke årket mer, og drakk.

 • Vand i Norge, vand av renhet, –

 • hvor en lægger sig og drikker,

 • det er det jeg tænker på.

 • Kanske regner det så sakte.

 • Lyden siver ned i bækken,

 • mellem bjerkene og lyngen.

 • Kanske ligger skodden grå.

 • Alt er med i iskall renhet!

 • Hele vidden, hele luften

 • fosser vildt og stridt mot kjæften,

 • evig over al forstand,

 • Risler, fosser … Drikk, la være!

 • Bækken er der, er der, er der.

 • Jeg er sjuk av alt herute.

 • Herre Jesus – gi meg vand!

Nordahl Grieg

Utdrag fra diktet Vand.

Fra Norge i våre hjerter, Gyldendal, 1929.

Anbefalte artikler