Les mer om …

Artikkel

Tema: Vann

FN har erklært 2003 som det internasjonale året for ferskvann. I dette nummer av Tidsskriftet omtales blant annet kroppens regulering av utskilling og opptak av vann, vannbåren parasittsmitte og sykdomsutbrudd forårsaket av drikkevann. På verdensbasis dør hvert år mer enn to millioner mennesker som følge av mangel på rent drikkevann.

Vann – for livet

Underdiagnostiseres innenlandssmittede Cryptosporidium- og Giardia-infeksjoner i Norge?

Sykdomsutbrudd forårsaket av drikkevann i Norge

Vann – livsviktig mangelvare

Nobelpriser for MR og ionekanaler

Nobelprisen i medisin er i år tildelt to ikke-medisinere, mens prisen i kjemi er gitt to forskere med medisinsk bakgrunn. Dette illustrerer medisinens naturvitenskapelige forankring og verdien av tverrfaglig basalforskning. Nukleær magnetisk resonans er grunnlaget for avansert bildediagnostikk som i dag benyttes i klinisk rutinevirksomhet. Nye oppdagelser om vann- og ionekanaler i cellemembraner kan få stor betydning i fremtiden.

Fra prioritet null til nobelpris

Tankevekkende kanaler

Ionekanaler og vannkanaler – en forutsetning for cellenes liv og hjernens elektriske signaler

Nyttig surrogatmål ved brystkreftscreening?

Mammografisk tetthet har i epidemiologiske undersøkelser vist sammenheng med sannsynligheten for å utvikle brystkreft. Det er ikke avklart om bestemmelse av mammografisk tetthet vil være av verdi ved screening for brystkreft.

Skal høy mammografisk tetthet behandles?

Mammografisk tetthet som indikator for brystkreftrisiko

Nitratbehandling ved hjerteinfarkt

Nitroglyserin har vært en viktig del av behandlingen ved iskemisk hjertesykdom i mer enn 130 år. Hva er virkningsmekanismen for nitrater, og har de effekt på langtidsoverlevelsen hos pasienter med akutt hjerteinfarkt?

Nitratbehandling ved og etter et akutt hjerteinfarkt

CT og lungekreft

CT thorax hos 42 pasienter med lungekreft der det ikke var tilstrekkelig dokumentasjon for hvorfor operasjon ikke var blitt utført, ble evaluert i ettertid av tre uavhengige radiologer. En stor andel av undersøkelsene var ikke gode nok til å vurdere operabilitet. Bør slike undersøkelser sentraliseres?

Computertomografi ved lungekreft – teknikk og kvalitet

Vaksinasjon ved allergi

Personer med allergi kan og bør vaksineres på samme måte som alle andre. Vanlige former for allergi krever ingen spesielle forholdsregler, men økt forsiktighet bør utvises hos personer som har fått alvorlige straksreaksjoner på innholdsstoffer i vaksinen.

Vaksinasjon av personer med allergi

Anbefalte artikler