Sitatet

Artikkel

Slik havet rommer dråpen, slik rommer også dråpen havet.

Ukjent

Anbefalte artikler