Mennesket og evolusjonsteori

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mysterud, Iver

  Mennesket og moderne evolusjonsteori

  1253 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 850

  ISBN 82-05-30442-4

  Denne boken er ment både for fagfolk og den opplyste allmennhet. Den er imponerende i omfang. Forfatterens hensikt er å presentere moderne evolusjonsteori gjennom omtale av dyreatferd (etologi), sosiobiologi, darwinistisk medisin og evolusjonspsykologi. Dette gjøres på en oversiktlig måte med et vell av detaljer og referanser. Fremstillingen blir spesielt levende ved at det inkluderers profiler for mange av de sentrale personene som har arbeidet i feltet.

  Boken kan leses med stort utbytte av alle som har generell interesse for biologi og studier av dyrs og menneskers atferd. Et sentralt tema er tilpasningsprogrammet som sier at de ulike trekk hos alle organismer er tilpasset omgivelsene gjennom naturlige utvalg over lang tid. Ved å forstå slike tilpasninger kan vi også bedre forstå helseforhold hos mennesker i en moderne verden. For mennesket betyr det å fokusere på vår fortid som jegere og sankere.

  Et av kapitlene i boken er viet medisin. Her diskuteres hvorfor ulike trekk (f.eks. menstruasjon) og sykdommer forekommer hos mennesket. Det savnes mer omtale av empirien fra moderne årsaksforskning, både fra molekylærgenetikk og epidemiologi.

  Evolusjonsteorien er spennende for å spekulere rundt hvorfor noen trekk forekommer, men det er ikke så enkelt å ha med å gjøre når man skal forklare hvorfor mennesker er så ulike i sin tilbøyelighet for å utvikle ulike sykdommer. Så lenge vi vet så vidt lite om årsakene til de fleste kroniske sykdommer, kan tilpasningsprogrammet være en av flere impulser til årsakstenkning. Bare fremtiden kan si hvor nyttig denne måten å tenke på er. Det er sikkert klokt å ta på seg evolusjonsbrillene av og til, men kanskje man også skal passe på å ta dem av så man ikke bindes i et for snevert perspektiv på årsaker til sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media