Bekymret for traumatologiens fremtid

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Det må skje en forbedring innen traumeorganiseringen. Det mente kirurger og anestesiologer på høstens traumesymposium.

Norsk kirurgisk forening (NKF) etablerte i 2002 et traumeutvalg med blant annet det formål å arbeide for å få opprettet et nasjonalt traumeregister. Dette var utgangspunktet for symposiet, som samlet 200 anestesiologer og kirurger til debatt.

Funksjonsfordeling, subspesialisering av kirurgien og lavt volum ble nevnt som trusler mot optimal traumebehandling.

– I diskusjonen rundt funksjonsfordeling er det ikke sagt noe om hvordan traumepasientene skal ivaretas, sa overlege Kari Schrøder Hansen ved Haukeland Universitetssykehus.

– Det er viktig å få et traumesystem der pasientene ivaretas i alle ledd i kjeden, helt fra skaden skjer til de er ferdig rehabilitert, påpekte hun. Opprettelse av traumeteam, kriterier for innkallingsrutiner og traumemanual ble nevnt som viktige elementer for å få til en god behandling.

Jan Erik Nilsen, medisinsk sjef i Norsk Luftambulanse, etterlyste en enhetlig utdanningsplan som omfatter både de som jobber prehospitalt, hospitalt og med rehabilitering. – Det finnes allerede en rekke kurskonsepter som kan dekke opplæringsbehovet hvis de settes i system, sa Nilsen, og nevnte blant annet kursene i regi av Advanced Trauma Life Support (ATLS) og Bedre og systematisert traumebehandling (BEST). Han etterlyste en nasjonal plan for førstehjelpsopplæring fra helsemyndighetene side.

– Resultatet av dette møtet må være at fagfolk nå går sammen med eier for å etablere et nasjonalt kompetansesenter og traumeregister, oppsummerte Olav Røise, leder av Norsk kirurgisk forenings traumeutvalg.

Anbefalte artikler