Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Torgeir Bruun Wyller
Helge Ræder
Anders Molven
Pål Rasmus Njølstad

Brev til redaktøren

Lars Slørdal
Anne Elise Eggen
Tarjei Rygnestad
Erlend Hem
Charlotte Haug

Rettelse

Kommentarartikkel

Hans Morten Lossius
Christian Georg Lund

Nyheter

Merete Holtermann

Verdens helse

Originalartikkel

Paul Kjetel Soldal Lillemoen
Svein Reidar Kjosavik
Steinar Hunskår
Sabine Ruths
Helge Waal
Mette Brekke
Thomas Clausen
Morten Lindbæk
Judith Rosta
Ivar Skeie
Olaf Gjerløw Aasland

Oversiktsartikkel

Erna Harboe
Jan Kristian Damås
Roald Omdal
Stig S. Frøland
Haakon Sjursen

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Marit Høysæter Hedger
Sahrai Saeed
Sissel Gyrid Freim Wahl
Jarle Karlsen
Birgit Schulz
Håkon Johansen
Anne Britt Abusland
Arne K. Andreassen

Kronikk

Marit By Rise

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Karin Isaksson Rø
Kirsti Malterud
Jon Klokk Slettedal
Ingvard Wilhelmsen
Jan Helge Halleraker
Anna Luise Kirkengen

Aktuelt i foreningen

Stein Runar Østigaard
Lisbet T. Kongsvik

Intervju

Jannike Reymert

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Andreas Skartveit