Lege-lege-dialogen er lokalforeningens styrke

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Marte Walstad har ledet Sør-Trøndelag lægeforening i ett år. Med fartstid både som lokal tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen og tidligere sentralstyremedlem har hun god innsikt i Legeforeningens arbeid. Men i lokalforeningen har hun ikke vært så aktiv.

Marte Walstad er glad i naturen og tilbringer mye tid på hytta på Røros. Foto privat

– Det er en av grunnene til at jeg stilte som leder, sier hun. – Jeg hadde lyst til å skifte arena og arbeide med helsepolitikk på lokalplanet. Med innføring av samhandlingsreformen skjer jo det meste lokalt.

Marte forteller at hun har hatt en bratt læringskurve. – Jeg synes det er morsomt og utfordrende å ha dialog med alle legegrupper, og jeg har lært mye som jeg ikke hadde innsikt i som sentral tillitsvalgt. Det er viktig for meg å være leder for alle. Jeg må kunne se helheten og ha oversikt og kjenne til hva som rører seg i de forskjellige fagmiljøene og legegruppene.

– Mitt mål er å støtte det som genererer aktivitet i foreningen. Vi har månedlige styremøter og et arbeidsmøte i starten av hver sesong. Vi har utarbeidet et handlingsprogram for styrets arbeid, og vi har en Internettansvarlig som sørger for at nettsiden er oppdatert til enhver tid. Vi inviterer leder i regionsutvalget og andre viktige lokale legeforeningsaktører som observatører i styremøtene, forteller hun.

Marte er opptatt av lege-legedialogen. – Vi har som mål å øke antall møtearenaer for å få til denne dialogen og for å aktivisere flere i fag, helsepolitikk og foreningsarbeid. Vi har arrangert medlemsmøter med temaer som vi håper engasjerer, og i mars hadde vi  Samhandlingsreformen som tema med dyktige innledere fra kommune og helseforetak.

– Årsmøtet 12. juni var godt besøkt. Vi hadde blant annet invitert dekanus ved det medisinske fakultet ved NTNU til å snakke om legenes fremtidige roller og hvilke utfordringer dette skaper for utdanningsinstitusjonene.

Det er nå enkelt å sende personlig invitasjon til alle medlemmene gjennom medlemsportalen i Legeforeningen.

Samarbeid og dialog

– Sammen med de andre lokalforeningene i Midt-Norge arbeider vi gjennom regionsutvalget i Midt-Norge for å skape bedre dialog og samarbeid mellom Legeforeningen lokalt og det regionale helseforetaket i Midt-Norge. Vi har halvårlige møter med helseforetaket og arrangerer sammen et årlig helsepolitisk seminar med politikere, beslutningstakere, fagpersoner og tillitsvalgte. Neste seminar arrangeres 10.12. 2012.

Flaggskipet

«Hurtigrutekurset» som har vært arrangert av Sør-Trøndelag lægeforening, ofte i samarbeid med andre av Legeforeningens organer, er et svært populært tiltak og har alltid vært fulltegnet. Sentrale og lokale tillitsvalgte, Legeforeningens sekretariat, politikere, helsebyråkrater og direktører fra helseforetakene bidrar til å skape gode diskusjoner om aktuelle helsepolitiske saker.

– I år har kurset fått en styrket plattform da alle lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge deltar i programkomiteen. Regionsutvalgslederne for Midt og Nord deltar i arrangementskomiteen. Vi ser dette som en viktig styrking av samarbeidet i våre to nordligste helseregioner. Av reisetekniske årsaker blir årets kurs som arrangeres 17. – 19.9., ikke i sin helhet lagt til hurtigruta, men et realt stopp i Svolvær.

Eget sekretariat

– Lokalforeningene og regionsutvalget i Midt-Norge har i lengre tid sett at det er behov for å ha et sekretariat som kan støtte aktiviteten i foreningene. Etter god dialog mellom foreningene, aktivt arbeid og nødvendig hjelp av JA-avdelingen i Legeforeningen siste året, har vi nå ansatt en organisasjonssekretær i full stilling fra 1. 9. Han skal hjelpe foreningene med merkantilt styrearbeid, praktisk kursstøtte og medlems- og foreningskontakt. Sør-Trøndelag lægeforening tar arbeidsgiveransvar og det etableres en kontorplass på Institutt for samfunnsmedisin. Vi har tro på at dette blir bra – vi har funnet en utmerket organisasjonssekretær og gleder oss til et godt samarbeid, sier hun.

Sør-Trøndelag lægeforening er tildelt medarrangøransvar for Landsstyremøtet i 2015.

– Det er 20 år siden Sør-Trøndelag lægeforening sist var vertskap for landsstyret, så dette gleder vi oss til og lover å sette alle kluter til for at landsstyredelegatene skal få et flott opphold på Rica Nidelven og i Trondheim! sier lokalforeningslederen.

Holder på æ’en

– Sør-Trøndelag lægeforening er den eneste lokalforeningen som fortsatt holder på æ’en. Når skal dere ta skrittet fullt ut og kvitte dere med den?

Saken har vært oppe på flere årsmøter, men ikke ved siste. Flere medlemmer har lovet å fremme saken om å konvertere til e ved neste årsmøte. Så da får vi se…

God tilgang på leger

Fastlegekorpset i Sør-Trøndelag er stabilt og det er generelt god rekruttering. Selv liker Marte Walstad godt å være fastlege. – Jeg holder til på Ranheim legesenter, noen kilometer nord for Trondheim sentrum, der jeg har vært siden 1992. Jeg har en variert praksis, og med kontor i en «bygd i byen» blir jeg godt kjent med familiene i bygda, sier hun.

Marte er gift og har en sønn og en datter. Datteren følger i mors fotspor og har nettopp startet på medisinstudiet i Odense. Ellers er hun enegget tvilling, glad i natur og fritidsaktiviteter og tilbringer det meste av fritiden på hytta på Røros.

Sør-Trøndelag lægeforening

1 623 medlemmer. 696 kvinner og 927 menn.

Anbefalte artikler