Får kunnskap om sykmeldingspraksis

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  September 2011 ble en ny webløsning for sykmeldere lansert på nett. Hanne Undlien, fastlege på Vinderen legekontor i Oslo, er en aktiv bruker av den nye løsningen.

  Hanne Undlien demonstrerer det nye statistikkverktøyet for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Legeforeningens president Hege…
  Hanne Undlien demonstrerer det nye statistikkverktøyet for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Legeforeningens president Hege Gjessing. Foto Lise B. Johannessen

  Det nye systemet skal blant annet gi legene en oversikt over hvordan de sykmelder i forhold til andre, hva som kjennetegner legens sykmeldingspraksis og hvordan den utvikler seg over tid. – Hensikten er å gi økt innsikt i hvordan man sykmelder slik at man får et bedre grunnlag for refleksjon og utvikling av egen praksis, sier Hanne Undlien. Hun forteller at det nye statistikkverktøyet har gitt ny og viktig informasjon om egen sykmeldingspraksis. – Det har gitt meg mulighet til å få en oversikt over alle mine sykmeldinger fra 2009. Jeg kan også se disse opp mot sykmeldingstall i bydelen der jeg jobber eller i andre deler av landet.

  Sykmelder færre

  Sykmelder færre

  – Statistikkverktøyet viser at jeg sykmelder færre, men at det var en så stor nedgang i sykmeldinger visste jeg ikke fra før. I 2009 hadde jeg nær dobbelt så mange graderte sykmeldinger som snittet i bydelen. Nå ser jeg at dette antallet er redusert mye. Det nye verktøyet har gjort at jeg er blitt mer bevisst på min sykmeldingspraksis, og jeg er blitt raskere på å tenke alternativt. Det at jeg sykmelder færre tror jeg kanskje skyldes at jeg har begynt å friskmelde de jeg tidligere graderte. Jeg føler ikke at jeg er blitt strengere enn tidligere, det er heller slik at jeg tidligere i konsultasjonen utforsker de andre mulighetene og prøver å få med meg pasienten i dette, sier hun.

  – Det fine med verktøyet er at jeg også kan lære mye om pasientpopulasjonen min. Jeg får en oversikt over diagnoser, jeg kan se innenfor hvilke yrkeskategorier pasientene mine jobber og hvilke aldersgrupper de tilhører. Det hjelper meg til å forstå pasientgrunnlaget, hvilke utslag det kan gi på statistikken og hvorfor min statistikk kan skille seg vesentlig fra andre legers pasienter. Det gir meg også et unikt grunnlag for å se hvor jeg kan tenke endringer, sier Hanne Undlien.

  Bruk kollegagruppene

  Bruk kollegagruppene

  Verktøyet er enkelt å finne frem i når det gjelder de helt basale tingene, men det krever mer tid å grave seg ned i statistikken og hente ut mer informasjon. Undlien mener derfor det er viktig å få kunnskapen om hvordan det skal brukes inn i kollegagruppene (smågruppene) og anbefaler alle å ta det med inn i disse jevnlig.

  Informasjonen som ligger i tilbakemeldingen kan benyttes som utgangspunkt for gjennomgang og vurdering på egenhånd, men er også godt egnet som tema i smågruppene. Det er mulig å få en utskriftvennlig versjon som man kan ta med til diskusjon i gruppene som er obligatoriske og en del av etter- og videreutdanningen for allmennleger. – Det å gå i dybden og diskutere med kolleger er lurt, og kollegagruppene er et svært egnet forum, sier hun og påpeker at også veiledningsgruppene kan være egnede arenaer.

  Det er foreløpig få leger som har tatt i bruk verktøyet. Undlien mener alle som sykmelder bør bli kjent med det. – Jeg tror legene vet mye om hvordan man sykmelder. Men det er først når man ser tallene at man får en oversikt over sin egen sykmeldingspraksis, sier hun.

  Kommet for å bli

  Kommet for å bli

  Den nye statistikkportalen er kommet for å bli, og oppdateres hver tredje måned. I tråd med prinsippene i IA-avtalen skal det legges vekt på arbeidsevne og aktivitet. Det er lagt opp til at en i større grad skal ta i bruk gradert sykmelding. Nav vil benytte statistikken i dialog med sykmelderne, men det er en forutsetning at den ikke skal benyttes til kontroll av, eller som grunnlag for, sanksjoner overfor disse. Det er ikke primært utviklet for at legene skal sykmelde mindre, men for at de skal sykmelde riktigere. Det skal brukes til selvhjelp og faglig utvikling.

  – Jeg er helt sikkert på at det store fokuset på det problematisk økende sykefravær har effekt, sier Hanne Undlien. Hun mener hun kan merke en gradvis holdningsendring både hos leger, pasienter og arbeidsgivere.

  Hanne Undlien og Lars Moland som er fastlege og kommunelege 1 i Aurland, har i samarbeid med Nav vært med på å utvikle den nye statistikkportalen som ble lansert i brevform i mars 2011 og på nett 9. 9. samme år. – Vi har hatt en veldig god dialog med Nav under utvikling av verktøyet, og har opplevd en veldig lydhørhet og vilje til å komme oss i møte, sier hun.

  Les mer om det nye statistikkverktøyet her: (https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder/login).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media